Obsah

21.06.2024

Výlet do Labyrintu Třebíč 1

Výlet do Labyrintu Třebíč

V pátek 21. 6. se žáci 5. A a 5. B třídy společně zúčastnili výletu do zábavného parku Labyrint v Třebíči.

Detail

21.06.2024

Zrcadlový den 1

Zrcadlový den

Ve čtvrtek 20. 6. se na naší škole uskutečnil další z tematických dní projektu “Hrdá škola” - “Zrcadlový den”.

Detail

20.06.2024

Exkurze na SPŠS Třebíč 1

Exkurze na SPŠS Třebíč

Ve čtvrtek 20. 6. se žáci osmých tříd zúčastnili programu na Střední průmyslové škole stavební v Třebíči, prostřednictvím kterého se mohli seznámit s učebními a maturitními obory vyučovanými na této škole.

Detail

20.06.2024

Školní výlet – 7. třída 1

Školní výlet – 7. třída

Ve středu 20. června navštívila sedmá třída naše krajské město.

Detail

19.06.2024

Exkurze Kralice nad Oslavou 1

Exkurze Kralice nad Oslavou

Za typicky letního počasí jsme ve středu 19. 6. vyrazili na exkurzi do Kralic, kde jsme si vyslechli zajímavosti o vzniku Bible kralické, udělali si představu, jak fungoval tiskařský lis, na kterém se tiskly knihy, a uvědomili si, jak velký průlom v šíření vzdělanosti znamenalo rozmnožování knih tis

Detail

Základní škola Budišov

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání.

Škola se nachází nedaleko centra obce. Je obklopena parčíkem, který je využíván jako zelená učebna. Součástí školy jsou školní pozemek, tělocvična a divadelní sál. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - tenisové kurty s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště a zámecký park.

Budova školy je z 50. let 20. století. V roce 2006 byla dokončena přístavba nové školní kuchyně s jídelnou.

Zásadní proměna však nastává v roce 2015, kdy škola mění svůj vzhled. Je provedena celková výměna oken se zateplením pláště budovy.

Po modernizaci z roku 2020 má škola nově vytvořenou přírodovědnou učebnu s laboratoří a kabinentem, počítačovou učebnu a žákovskou kuchyňku s atriem. Tyto doplňuje jazyková a relaxační čebna. Součástí každé kmenové třídy interaktivní tabule nebo tabule s dataprojektorem. Škola je kompletně pokryta wifi připojením k internutu a je bezbarierovou.

Žáci mohou ve výuce využívat knihovnu, školní zahradu s altánem, žákovskou dílnu a keramickou dílnu.

Škola se opakovaně v minulosti modernizovala díky zapojení do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR:

Šablony I, II a III, Polytechnické vzdělávání, Čtenářství a AJ, ORP - síťování škol, Klíč k poznání, Perspektiva, aneb učíme s projekty, Inovace výuky, Společně za poznáním.

V současné době navštěvuje školu celkem 233 žáků.

A co u nás najdete?

  • výuka angličtiny od 1. třídy
  • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku
  • lyžařský výcvik pro zájemce na prvním stupni a v 7. ročníku
  • letní výcvikový kurz v 9. ročníku
  • školní knihovna
  • svačinku o velké přestávce ve školní jídelně
  • možnost zapojení se do mimoškolních aktivit a kroužků
  • mnoho akcí pořádaných nejen pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost

Dokumenty