Obsah

13.05.2024

Exkurze Praha 1

Exkurze Praha

V pátek 10. 5. jsme vyrazili my, žáci 8. A a 8. B, za poznáním krás stověžaté Prahy.

Detail

13.05.2024

Když příroda čaruje ve školní zahradě 1

Když příroda čaruje ve školní zahradě

Malá ukázka toho, co děti mohou pozorovat ve školní zahradě.

Detail

13.05.2024

Sběr kamení 1

Sběr kamení

Žáci 8. A pomáhali zemědělskému družstvu posbírat kameny za obcí Hodov.

Detail

08.05.2024

KvíZOOvání – 1. místo v základním kole 1

KvíZOOvání – 1. místo v základním kole

Naši žáci – Sofie Mezlíková, Adam Vošmera, Hana Musilová, Veronika Švecová, Martin Toman a Veronika Holubářová se začátkem dubna zúčastnili základního kola vědomostní soutěže, kterou pořádá zoologická zahrada v Jihlavě.

Detail

06.05.2024

Čarodějnice v ŠD 1

Čarodějnice v ŠD

V pátek odpoledne jsme si ve školní družině připomněli starý lidový zvyk-pálení čarodějnic.

Detail

Základní škola Budišov

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání.

Škola se nachází nedaleko centra obce. Je obklopena parčíkem, který je využíván jako zelená učebna. Součástí školy jsou školní pozemek, tělocvična a divadelní sál. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - tenisové kurty s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště a zámecký park.

Budova školy je z 50. let 20. století. V roce 2006 byla dokončena přístavba nové školní kuchyně s jídelnou.

Zásadní proměna však nastává v roce 2015, kdy škola mění svůj vzhled. Je provedena celková výměna oken se zateplením pláště budovy.

Po modernizaci z roku 2020 má škola nově vytvořenou přírodovědnou učebnu s laboratoří a kabinentem, počítačovou učebnu a žákovskou kuchyňku s atriem. Tyto doplňuje jazyková a relaxační čebna. Součástí každé kmenové třídy interaktivní tabule nebo tabule s dataprojektorem. Škola je kompletně pokryta wifi připojením k internutu a je bezbarierovou.

Žáci mohou ve výuce využívat knihovnu, školní zahradu s altánem, žákovskou dílnu a keramickou dílnu.

Škola se opakovaně v minulosti modernizovala díky zapojení do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR:

Šablony I, II a III, Polytechnické vzdělávání, Čtenářství a AJ, ORP - síťování škol, Klíč k poznání, Perspektiva, aneb učíme s projekty, Inovace výuky, Společně za poznáním.

V současné době navštěvuje školu celkem 233 žáků.

A co u nás najdete?

  • výuka angličtiny od 1. třídy
  • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku
  • lyžařský výcvik pro zájemce na prvním stupni a v 7. ročníku
  • letní výcvikový kurz v 9. ročníku
  • školní knihovna
  • svačinku o velké přestávce ve školní jídelně
  • možnost zapojení se do mimoškolních aktivit a kroužků
  • mnoho akcí pořádaných nejen pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost

Dokumenty