Obsah

09.07.2024

Zajištění prázdninového provozu 1

Zajištění prázdninového provozu

Zajištění prázdninového provozu v ZŠ Budišov

Detail

02.07.2024

Sešity na školní rok 2024/2025 1

Sešity na školní rok 2024/2025

Žáci II. stupně, kteří nepožadovali zajištění sešitů od ZŠ Budišov si je zakoupí dle přiložené tabulky.

Detail

30.06.2024

Ukončení funkčního období ředitele školy 1

Ukončení funkčního období ředitele školy

Vážení občané Budišova a okolí, oznamuji Vám, že k 31. 7. 2024 končím po 12 letech na základní škole ve funkci ředitele.

Detail

29.06.2024

Přání na prázdniny 1

Přání na prázdniny

Přání na prázdniny

Detail

29.06.2024

Slavnostní ukončení školního roku 2023/2024 1

Slavnostní zakončení školního roku 2023/2024

V pátek 28. 6. se sešli všichni žáci, učitelé a rodiče na kurtech školy k slavnostnímu zakončení školního roku 2023/2024.

Detail

Základní škola Budišov

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání.

Škola se nachází nedaleko centra obce. Je obklopena parčíkem, který je využíván jako zelená učebna. Součástí školy jsou školní pozemek, tělocvična a divadelní sál. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - tenisové kurty s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště a zámecký park.

Budova školy je z 50. let 20. století. V roce 2006 byla dokončena přístavba nové školní kuchyně s jídelnou.

Zásadní proměna však nastává v roce 2015, kdy škola mění svůj vzhled. Je provedena celková výměna oken se zateplením pláště budovy.

Po modernizaci z roku 2020 má škola nově vytvořenou přírodovědnou učebnu s laboratoří a kabinentem, počítačovou učebnu a žákovskou kuchyňku s atriem. Tyto doplňuje jazyková a relaxační čebna. Součástí každé kmenové třídy interaktivní tabule nebo tabule s dataprojektorem. Škola je kompletně pokryta wifi připojením k internutu a je bezbarierovou.

Žáci mohou ve výuce využívat knihovnu, školní zahradu s altánem, žákovskou dílnu a keramickou dílnu.

Škola se opakovaně v minulosti modernizovala díky zapojení do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR:

Šablony I, II a III, Polytechnické vzdělávání, Čtenářství a AJ, ORP - síťování škol, Klíč k poznání, Perspektiva, aneb učíme s projekty, Inovace výuky, Společně za poznáním.

V současné době navštěvuje školu celkem 233 žáků.

A co u nás najdete?

  • výuka angličtiny od 1. třídy
  • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku
  • lyžařský výcvik pro zájemce na prvním stupni a v 7. ročníku
  • letní výcvikový kurz v 9. ročníku
  • školní knihovna
  • svačinku o velké přestávce ve školní jídelně
  • možnost zapojení se do mimoškolních aktivit a kroužků
  • mnoho akcí pořádaných nejen pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost

Dokumenty