Obsah

Zprávy

29.06.2022

Výlet 6.A 1

Výlet 6.A

V pátek 24. 6. se naše třída 6.A zúčastnila výletu do Třebíče.

Detail

29.06.2022

Zážitkové dopoledne 1

Zážitkové dopoledne

Během pondělního dopoledne se všichni žáci zúčastnili organizované zábavy uspořádanou společností Spofesta.

Detail

27.06.2022

Prezentace ročníkových prací 9.třídy 1

Prezentace ročníkových prací 9.třídy

21. 6. 2022 proběhla prezentace vybraných ročníkových prací žáků 9. třídy pro rodiče a veřejnost.

Detail

24.06.2022

Výprava za pokladem 1

Výprava za pokladem

Žáci 9. a 1. třídy celý rok společně pracovali, deváťáci za dětmi pravidelně docházeli, vysvětlovali, pomáhali, radili a povídali si.

Detail

Základní škola Budišov

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání.

Škola se nachází nedaleko centra obce. Je obklopena parčíkem, který je využíván jako zelená učebna. Součástí školy jsou školní pozemek, tělocvična a divadelní sál. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - tenisové kurty s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště azámecký park.

Budova školy je z 50. let 20. století. V roce 2006 byla dokončena přístavba nové školní kuchyně s jídelnou.  

Zásadní proměna však nastává v roce 2015, kdy škola mění svůj vzhled. Je provedena celková výměna oken se zateplením pláště budovy.

Ve škole máme v jedenácti třídách interaktivní tabule s výukovými i vzdělávacími programy, dále jazykovou, relaxační a počítačovou učebnu s připojením na internet.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR:

Šablony I a II, Polytechnické vzdělávání, Čtenářství a AJ, ORP - síťování škol, Klíč k poznání, Perspektiva, aneb učíme s projekty, Inovace výuky .

V současné době navštěvuje školu celkem 214 žáků.

A co u nás najdete?

  • výuka angličtiny od 1. třídy
  • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku
  • lyžařský výcvik pro zájemce na prvním stupni a v 7. ročníku
  • letní výcvikový kurz v 9. ročníku
  • školní knihovnu vybavenou počítačem s připojením na internet
  • svačinku o velké přestávce ve školní jídelně
  • možnost zapojení se do mimoškolních aktivit a kroužků
  • mnoho akcí pořádaných nejen pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost

Dokumenty