Obsah

Školní rok 2023/2024

Prosinec

Předvánoční atmosféru jsme s dětmi nasávali plnými doušky. Zpívali jsme koledy, učili se vánoční tanečky, připravili punč plný vitamínů, tvořili ozdoby na stromeček a přáníčka. Poslední den před vánočními prázdninami čekalo ve ŠD na děti překvapení ve formě cukroví a dárečků.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/sd-prosinec

Listopad

Ve všech oddělení školní družiny probíhaly projektové dny na téma zvířata a naše obec. Děti plnily vědomostní a pohybové aktivity a vše zpracovávaly i výtvarně.Děti se seznámily se svátkem zemřelých a s podobou jeho slavení v anglicky mluvících zemích. Pěkné listopadové počasí jsme využívali k procházkám a venkovním hrám.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/sd-listopad

Říjen 

Říjen se nesl v duchu Halloweenu a dušiček. Děti si užily spoustu soutěží, malování na obličej a pohybových her. Při podzimním tvoření si děti vyzkoušely různé výtvarné techniky - frotáž listů, kresba voskovkami, zapouštění barev. Také si vytvořily ježky, netopýry a věnečky, na které použily přírodniny nasbírané na vycházkách za hezkého podzimního počasí.

https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/sd-rijen

Září

První měsíc nového školního roku máme úspěšně za sebou. Velký pokrok udělali naši prvňáčci. Září bylo pro ně měsícem poznání a orientování se v novém prostředí. Počasí babího léta nám přálo, a tak jsme mohli dostatek času trávit na čerstvém vzduchu při pohybových aktivitách. Také jsme pozorovali měnící se přírodu. Při vycházkách jsme si společně povídali o rostlinné a živočišné říši v podzimním období. Výtvarné a pracovní činnosti spojené s přicházejícím podzimem rozvíjely dětskou fantazii a podporovaly práci s různými materiály.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/druzina-zari-2

 

Drakiáda

Ve středu 27. 9. 2023 proběhla v ŠD ve spolupráci s Dámským klubem Drakiáda.Vítr a sluníčko nám přálo a barevní draci předváděli své letecké dovednosti. Pro děti byly připravené různé soutěže a sladké občerstvení. Na závěr si děti pochutnaly na vlastnoručně opečeném špekáčku.

Děkujeme za podporu rodičům, za spolupráci Dámskému klubu a sportovcům za zázemí.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/drakiada-sd