Obsah

Školní rok 2023/2024

Duben

Začátkem měsíce se děti učily formou skupinových aktivit třídit odpad a tím chránit naší planetu. Navzájem si pomáhaly při plnění pracovních listů, které byly plné zajímavých úkolů. Nástěnnými malbami a tancem kolem "ohně" děti zkoušely život v pravěku. Z fotografií a videí je zřejmé jak si toto pravěké dovádění moc užily. Neminula nás ani dopravní výchova, kterou znají z vyučovacích hodin. Pro nás to byla příležitost si zopakovat pravidla bezpečnosti silničního provozu, zasoutěžit si v dopravním pexesu nebo doplňovat obrázky se značkami.

Foto:https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/skolni-druzina-duben

Čarodějnice 

V pátek odpoledne jsme si ve školní družině připomněli starý lidový zvyk-pálení čarodějnic. Na školní zahradě děti společně plnily zábavné úkoly. Po skončení na všechny čekala drobná odměna a letecký průkaz.

Foto:https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/carodejnice-v-sd

Březen

V měsíci březnu, kdy začíná jaro, si děti mohly naplno užívat jarní vyrábění – kytičky z papíru, slepičky, vajíčka, zajíčky apod.

S dětmi jsme se také nezapomněli pořádně rozloučit se zimou vynášením Morany, kterou si každá družina vyrobila za pomocí různých přírodnin.

Tento měsíc nás kromě Velikonoc čekal i Den učitelů a MDŽ, a tak děti svými přáníčky a malými dárečky udělaly radost nejen ženám, ale i učitelům.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/sd-brezen

Vynášení Morany 

Vynášení Morany je starodávná tradice, která se ze starých slovanských časů dochovala až do dnešní doby.

Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara velmi významnou událostí, a proto jsme jí v letošním roce také zařadili. Děti byly po celý týden seznamovány s významem Morany. Nejdříve jsme si povídali o této tradici, poté se všechna oddělení ŠD naučila básničku a posledním úkolem byla výroba Morany. Každá družina si vyrobila svou Moranu, takže jsme vynášeli nakonec hned čtyři. Počasí nám přálo a tak nic nebránilo v tom, vyrazit na cestu k potůčku za Budišov, kde jsme Morany za velké slávy vhodili do potoka.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/vynaseni-morany-sd

 

Únor

Únor nám moc krásného počasí nenadělil, a tak jsme s dětmi využili k pohybovým hrám prostory naši tělocvičny. Během měsíce se děti průběžně seznamovaly s pravidly slušného chování, s důležitými telefonními čísly nebo jak poskytnout první pomoc. Užily si proto spoustu kvízů, vyrábění a soutěží.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/sd-unor

Leden

Po příchodu z vánočních prázdnin jsme si s dětmi povídali o vánočních svátcích, o dárcích a o tom, jak prožily celé prázdniny. Protože u nás vládla pravá zima, tak jsme kreslili obrázky se zimní tématikou. Děti kreslily brusle zmizíkem na inkoustovém podkladu a vyráběly sněhuláky. Nezapomněli jsme na Tři krále, o kterých jsme si přečetli a získané vědomosti zopakovali pomocí vědomostního kvízu. Hlavním tématem byly kontinenty. Děti “cestovaly“ do různých koutů naší Země. Poznávaly odlišnou kulturu, jazyk, oděv, stravu, bydlení …. Vyrobily si vlastní glóbus, malovaly a hrály hry na dané téma. Když nám to počasí dovolilo, vyrazili jsme na procházku, kde jsme se báječně vyřádili, pozorovali jsme změny v přírodě a opakovali si pravidla silničního provozu.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/sd-leden-2

Prosinec

Předvánoční atmosféru jsme s dětmi nasávali plnými doušky. Zpívali jsme koledy, učili se vánoční tanečky, připravili punč plný vitamínů, tvořili ozdoby na stromeček a přáníčka. Poslední den před vánočními prázdninami čekalo ve ŠD na děti překvapení ve formě cukroví a dárečků.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/sd-prosinec

Listopad

Ve všech oddělení školní družiny probíhaly projektové dny na téma zvířata a naše obec. Děti plnily vědomostní a pohybové aktivity a vše zpracovávaly i výtvarně.Děti se seznámily se svátkem zemřelých a s podobou jeho slavení v anglicky mluvících zemích. Pěkné listopadové počasí jsme využívali k procházkám a venkovním hrám.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/sd-listopad

Říjen 

Říjen se nesl v duchu Halloweenu a dušiček. Děti si užily spoustu soutěží, malování na obličej a pohybových her. Při podzimním tvoření si děti vyzkoušely různé výtvarné techniky - frotáž listů, kresba voskovkami, zapouštění barev. Také si vytvořily ježky, netopýry a věnečky, na které použily přírodniny nasbírané na vycházkách za hezkého podzimního počasí.

https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/sd-rijen

Září

První měsíc nového školního roku máme úspěšně za sebou. Velký pokrok udělali naši prvňáčci. Září bylo pro ně měsícem poznání a orientování se v novém prostředí. Počasí babího léta nám přálo, a tak jsme mohli dostatek času trávit na čerstvém vzduchu při pohybových aktivitách. Také jsme pozorovali měnící se přírodu. Při vycházkách jsme si společně povídali o rostlinné a živočišné říši v podzimním období. Výtvarné a pracovní činnosti spojené s přicházejícím podzimem rozvíjely dětskou fantazii a podporovaly práci s různými materiály.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/druzina-zari-2

 

Drakiáda

Ve středu 27. 9. 2023 proběhla v ŠD ve spolupráci s Dámským klubem Drakiáda.Vítr a sluníčko nám přálo a barevní draci předváděli své letecké dovednosti. Pro děti byly připravené různé soutěže a sladké občerstvení. Na závěr si děti pochutnaly na vlastnoručně opečeném špekáčku.

Děkujeme za podporu rodičům, za spolupráci Dámskému klubu a sportovcům za zázemí.

Foto: https://www.rajce.idnes.cz/skolabudisov/album/drakiada-sd