Obsah

Časový rozvrh vyučovacích hodin a přestávek

 

06:30 - 07:15 ranní činnost školního klubu
07:00 - 07:15 příchod žáků do školy
07:15   první zvonění před vyučováním, příprava na vyučování
07:20 – 08:05 1. vyučovací hodina
08:05 – 08:15 přestávka
08:15 – 09:00 2. vyučovací hodina
09:00 – 09:15 velká přestávka, výdej svačin ve školní jídelně
09:15 – 10:00 3. vyučovací hodina
10:00 – 10:05 přestávka
10:05 – 10:50 4. vyučovací hodina
10:50 – 11:05 přestávka, zahájení výdeje obědů pro žáky, zahájení školní družiny
11:05 – 11:50 5. vyučovací hodina
11:50 – 11:55 5. přestávka,          výdej obědů pro žáky
11:55 – 12:40 6. vyučovací hodina
  ukončení dopoledního vyučování
12:45 – 13:30 7. vyučovací hodina (odpolední vyučování)
13:30 – 13:35 přestávka
13:35 – 14:20  8. vyučovací hodina (odpolední vyučování)