Obsah

5. 4. Zápis dětí do 1. třídy

5. 4. Žáci na 1. stupni končí výuku po 4. vyučovací hodině

16. 4. Sběrový den

18. 4. Třídní schůzky, 1. stupeň v 15:30 a 2. stupeň v 16:00

26. 4. Ředitelské volno