Obsah

Příměstský tábor

Příměstské tábory, které na naší škole probíhají od roku 2016, jsou zaměřeny na různorodé aktivity (rukodělné, výtvarné činnosti, tradiční i netradiční pohybové a venkovní aktivity). Tábor je určen pro děti 1. - 5. třídy a probíhá od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 hodin. S dětmi využíváme prostory školy (školní družiny, relaxační učebna, žákovská kuchyňka, tělocvična) a okolí školy (školní zahrada, dětské hřiště, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, zámecký park). Vstup na příměstský tábor je zezadu školy - vedle dětského hřiště. Děti musí mít s sebou převlečení (pracovní, náhradní), přezůvky (do družiny, na hřiště, do tělocvičny), láhev na pití.

Podmínkou pro přijetí dítěte na tábor je řádně vyplněná přihláška, potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (vydává praktický lékař pro děti a dorost a je platný na dva roky), prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdává se v den nástupu dítěte na tábor) a uhrazení poplatku (nejpozději do 30. 5. 2024).

Cena: 340 Kč/den (včetně celodenní stravy (svačina - oběd - svačina) a pitného režimu). 

Poplatek je možné uhradit hotově ve školní družině nebo na účet školy 2800698805/2010. Při platbě na účet uveďte do poznámky jméno, příjmení a třídu dítěte. V případě včasné omluvy ( např. kvůli nemoci) bude poplatek vrácen. 

Odesláním příhlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů, s pořizováním fotografií, videozáznamů - zveřejnění v propagačních materiálech (webové stránky, zpravodaj) a s vnitřním řádem ŠD (Vnitřní řád školní družiny (107.5 kB).

Přihlášky odevzávejte ve školní družině nebo oskenované posilejte na e-mail: veronika.dostalova@zsbudisov.cz

Veškeré dokumenty k dostání u vychovatelek ŠD nebo ke stažení zde:

PT přihláška.docx 

Posudek o zdravotní způsobilosti (102.5 kB)

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (13.22 kB)

Veškeré informace: Veronika Dostálová (tel.733646567), veronika.dostalova@zsbudisov.cz

Na příměstský tábor budou přednostně přijímány děti z naší školy, až poté ostatní děti. Tábor se bude konat pouze při dostatečném počtu zájemců. To, že jste podali přihlášku včas a řádně vyplněnou a Vaše dítě je přihlášeno, budeme potvrzovat e-mailem.

Příměstské tábory 2024

 8. 7. - 12.7. 2024     SURVIVOR

Máš rád dobrodružství, akci, tvoření a pohyb? Jsi na správném místě. Vydej se s námi na TÁBOR SURVIVOR. Můžeš se těšit na sportovní, dovednostní, týmové i individuální aktivity. Nebudou chybět ani tvořivé činnosti, celodenní výlet, soutěže a odměny.

15.7. - 19.7. 2024  PO STOPÁCH ZÁHAD

Baví tě objevovat, luštit, hádat a pátrat v terénu? Tak právě na tebe čeká tento týden plný pohybových aktivit, detektivních příběhů, záhad ale i např. pátračka s překvapením. Když bude přát počasí, dočkáš se i vodních aktivit.