Obsah

Příměstský tábor

Příměstské tábory, které na naší škole probíhají od roku 2016, jsou zaměřeny na různorodé aktivity (rukodělné, výtvarné činnosti, tradiční i netradiční pohybové a venkovní aktivity). Tábor je určen pro děti 1. - 5. třídy a probíhá od pondělí do pátku od 7:00 do 16:00 hodin. S dětmi využíváme prostory školy ( školní družiny, relaxační učebna, žákovská kuchyňka, tělocvična) a okolí školy (školní zahrada, dětské hřiště, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, zámecký park). Vstup na příměstský tábor je zezadu školy - vedle dětského hřiště. Děti musí mít s sebou převlečení (pracovní, náhradní), přezůvky (do družiny, na hřiště, do tělocvičny), láhev na pití.

Podmínkou pro přijetí dítěte na tábor je řádně vyplněná přihláška, potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte ( vydává praktický lékař pro děti a dorost a je platný na dva roky), prohlášení o bezinfekčnosti (odevzdává se v den nástupu dítěte na tábor) a uhrazení poplatku (nejpozději do 26. 5. 2023).

Cena: 240 Kč/den (včetně celodenní stravy (svačina - oběd - svačina) a pitného režimu). 

Poplatek je možné uhradit hotově ve školní družině nebo na účet školy 2800698805/2010. Při platbě na účet uveďte do poznámky jméno, příjmení a třídu dítěte. V případě včasné omluvy ( např. kvůli nemoci) bude poplatek vrácen. 

Odesláním příhlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů, s pořizováním fotografií, videozáznamů - zveřejnění v propagačních materiálech (webové stránky, zpravodaj) a s vnitřním řádem ŠD (Vnitřní řád školní družiny (107.5 kB).

Přihlášky odevzávejte ve školní družině nebo oskenované posilejte na e-mail: veronika.dostalova@zsbudisov.cz

Veškeré dokumenty k dostání u vychovatelek ŠD nebo ke stažení zde:

Přihláška (19.17 kB)

Posudek o zdravotní způsobilosti (102.5 kB)

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte (13.22 kB)

Veškeré informace: Veronika Dostálová (tel.733646567), veronika.dostalova@zsbudisov.cz

Na příměstský tábor budou přednostně přijímány děti z naší školy, až poté ostatní děti. Tábor se bude konat pouze při dostatečném počtu zájemců. To, že jste podali přihlášku včas a řádně vyplněnou a Vaše dítě je přihlášeno, budeme potvrzovat e-mailem.

Příměstské tábory 2023

 10.7. - 14.7. 2023  Týden v pohybu 

Děti se mohou těšit na tradiční i netradiční pohybové aktivity, hry v přírodě, cyklistiku, turistiku a poznávání přírody, vodní hrátky a soutěže.

17.7. - 21.7. 2023  Toulky s pohádkou

Děti v tomto týdnu čekají pohybové a venkovní aktivity, tvoření a dobrodružné hry na motivy oblíbených pohádek ( Harry Potter, animované, večerníčkové pohádky aj.), vodní hrátky, rozvoj fantazie při tvorbě vlastních příběhů, cesta za pokladem, pohádková diskotéka.

Program tábora může být upraven na základě aktuálního počasí či na základě domluvy, potřeb a přání dětí a vychovatelek.