Obsah

Společně za poznáním

Projekt: "Společně za poznáním"

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004345

Schválená dotace: 9 754 602,52 K4

Harmonogram realizace projektu
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 07. 2020
Datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 09. 2021

 

Hlavním záměrem projektu bylo vytvoření tří nových učeben: přírodovědné centrum s kabinetem, učebna informatiky a cvičná kuchyňka.

V návaznosti na modernizovanou učebnu informatiky byla realizována aktivita zaměřená na vnitřní konektivitu a přípojení k internetu.

V rámci projektu byly realizovány nezbytné stavební úpravy včetně úprav venkovního prostranství a vybavení moderními pomůckami, které umožnilo vznik plnohodnotných výukových prostorů, které korespondují se současnými potřebami moderního vzdělávání.

Současně se vrámci projektu podařilo zajistit, aby byla škola kompletně bezbarierovou.