Obsah

Kontakty

Hana Stará

 

ŠD I. - ČERVENÁ         739 049 372 

 

Petra Šabacká

 

Šárka Brabencová

ŠD II. - MODRÁ            732 369 880

 

ŠD III. - ZELENÁ           733 681 679

Veronika Dostálová 

 

ŠD IV. - ŽLUTÁ              733 646 567

 

Bc. Hana Slabá      RANNÍ DRUŽINA           605 050 714 

Provoz - pondělí až pátek

 

06:30 - 07:15

 

ranní družina                                              

11:00 - 16:00 školní družina
   

Platby

   
Příspěvek celodenní ŠD 150,-/měs.

Doporučujeme platbu:
září - prosinec (splatná v říjnu), leden - červen (splatná v únoru).  

 

Nabídka Školní družiny na pololetní a jarní prázdniny.

Nabízíme rodičům možnost dopoledního provozu na pololetní a jarní prázdniny.

Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023 od 7.00 do 12.00 hodin

Jarní prázdniny: 20. – 26. 2. 2023 od 7.00 do 12.00 hodin

Závazné přihlášení pouze přes EDOOKIT pro děti zapsané ve školní družině do 30. 1. 2023.

Školní jídelna nebude v provozu. Pokud nebude dostatečný počet zájemců provoz se ruší

Informace

Po skončení vyučování si vychovatelka převezme děti a odchází společně na oběd. Do jídelny chodí i děti, které neobědvají. 

 

Seznamy dětí rozdělených do čtyř oddělení školní družiny bude platný od 3.1. 2023 v elektronickém systému Edookit.

Vážení rodiče,

k 31. 12. 2022 končí činnost dětského klubu financovaného z projektu:

"Pracující rodiče" aneb dětský klub a příměstské tábory na ZŠ Budišov

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016370

Od 1. 1. 2023 dojde k těmto změnám:

  • Školní družina bude rozdělena do 4 oddělení.
  • Děti dosud přihlášené do dětského klubu budou rozdělené do oddělení školní družiny.
  • Děti z dětského klubu budou od 1. 1. 2023 hradit školní družinu (150 Kč/ měsíc). Platba proběhne jednorázově v únoru na celé pololetí.
  • Ranní družina zůstává bez změn.
  • Od 1. 1. 2023 se ruší kroužek vybíjené, oddělení školní družiny budou využívat v pátek tělocvičnu nejen k vybíjené, ale k dalším sportovním aktivitám.
  • Provoz odpolední školní družiny bude od 1. 1. 2023 od 10.50 do 16.00hodin.