Obsah

Logo

Ve školním roce 2017/2018 ověřujeme metodiku Venkovní učení

Žáci aktivně poznávají nové učivo přírodních věd v reálném prostředí. U dětí jsou cíleně a systematicky rozvíjeny znalosti a dovednosti důležité pro život. Celý výukový proces je odborně ověřován a získané zkušenosti se mohou uplatnit při změnách ve školském vzdělávacím systému.

Venkovní učení je metoda umožňující žákům učit se přírodní vědy přímo v přírodě. Žáci nahlíží na předem určené téma (ekosystém, např. les) více způsoby. V první fázi se s územím seznamují a získávají k němu vztah, ve druhé fázi je podrobně zkoumají a objevují jeho charakteristické vlastnosti. Ve třetí fázi hledají souvislosti a uvažují o vlivu změn způsobených přírodními silami nebo člověkem na toto jimi zkoumané území.

Díky tomuto komplexnímu přístupu učivo, dané Školními rámcovými programy, žáci poznávají v reálném prostředí s pomocí osobní zkušenosti, bádaní a koncepčního myšlení. Své poznatky sdílejí, vzájemně se obohacují o nové zkušenosti.

Tento typ výuky je náročnější na přípravu učitele, čas i materiální vybavení školy. Přináší však příležitost pro spolupráci žáků, výhodu v podobě vzbuzení vnitřního zájmu žáka o poznání, umožňuje dětem přijmout spoluzodpovědnost za vzdělávací proces a hlavně přináší velké množství poznatků v oblasti znalostí, dovedností a nových zkušeností spojených s reálným světem.

Vliv Venkovního učení na žáka i na práci učitele je odborně hodnocen (prostřednictvím Fakulty sociálních studí Masarykovy univerzity) a zkušenosti a výstupy jsou přenášeny do akademického světa (díky spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci králové).

 

Projekt CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence

Metodiku ověřujeme v rámci projektu CIVIS: zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který cílí na změny ve vzdělávacím systému tak, abychom u žáků systematicky rozvíjeli znalosti a dovednosti důležité pro život. Více na www.lipka.cz/civis.

 

logo