Obsah

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁŘÍ

Začátek září byl ve znamení seznamování. Děti se seznámili s novými prvňáčky, vychovatelkami, kamarády a s pravidly a organizací školní družiny. Starší děti si vymyslely a výtvarně zpracovaly vlastní pravidla. Díky krásnému počasí jsme trávili čas venku na vycházkách a bavily jsme se pohybovými aktivitami v parku. Děti si nasbíraly barevné listy, které následně využily na frotáž, jablka na otisky a kaštany na výrobu zvířátek a hru Scrabble.

 

ŘÍJEN

Pokud nám počasí dovolilo, využívali jsme možnost venkovních aktivit. Sportovali jsme, stavěli domečky, sbírali listí a jiné podzimní plody na tvoření. Děti začaly navštěvovat kroužky, do kterých se přihlásily. Zaměřili jsme se také na zvyky a pranostiky v podzimním období (omalovánky, kvízy, křížovky, halloweenské masky, záložky, přáníčka a výzdoba z přírodnin). Povídali jsme si o tom, jak můžeme předcházet nemocím v podzimním období.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Druzina_a_skolni_klub/

 

LISTOPAD

Měsíc listopad byl časem domácích mazlíčků, přípravou na svátek sv. Martina a sv. Mikuláše. Povídali jsme si, jaká zvířátka doma děti chovají, jak se o ně starají, jak je krmí. Svátek sv. Martina je spojen s očekáváním zimy a sněhu. V družinách jsme si četli příběh o jeho životě, tvořili obrázky a pekli svatomartinské rohlíčky. Výzdoba byla tvořena v nebeském a pekelném duchu a na příchod Mikuláše a čertů se děti moc těšily.

 

PROSINEC

Prosinec je spojen s přípravou a těšením na vánoční svátky. I u nás ve školní družině tomu nebylo jinak. S dětmi jsme si četli a povídali o vánočních zvycích, tradicích, o přípravách s nimi spojenými a samozřejmě o jejich vánočních přáních. Děti vyráběly vánoční přání a drobné dárečky pro své blízké. Pokud nám to počasí dovolilo, trávili jsme čas s dětmi venku. Věnovali se zimním sportům, pozorovali zimní krajinu a hledali stopy ve sněhu. Školu jsme vyzdobili zimními obrázky, které děti malovaly různými technikami a na dozdobení pomohly vánoční řetězy a vločky z papíru.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Druzina_a_skolni_klub/

LEDEN

Děti se po vánočních prázdninách vrátily do družiny nadšené z dárečků od Ježíška a zážitků z ohňostrojů. Toho jsme hned využili ve výtvarných činnostech, kde děti prožitky ztvárnily. Svátek Tří králů jsme si připomněli výrobou postaviček z dřevěných špachtlí. Ani zimní sychravé počasí neodradí školní družinu k procházce do okolí školy. Po návratu do školy si děti velmi rády zahrají nejrůznější didaktické hry, procvičí postřeh, pozornost, paměť, jemnou motoriku, ale také rády využijí stavebnice a deskové hry.

https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/…en/

 

ÚNOR

Únor jsme s dětmi trávili především ve vnitřních prostorách školy. Většinu času jsme využili k vyrábění, hraní her, soutěžím a dalším zábavným aktivitám. S dětmi jsme si zopakovali pravidla slušného chování a správné hygienické návyky. Také jsme si připomněli, jak můžeme poskytnout první pomoc a jaká známe důležitá telefonní čísla. Když nám dovolilo počasí, využili jsme čas k vycházkám do okolí školy a do přírody.

 

BŘEZEN

Březen jsme měli ve znamení pohádek. Byl to takový náš pohádkový měsíc. Pouštěli jsme si písničky z pohádek a dívali se na ně. Přečetli jsme si oblíbené pohádkové příběhy. Děti malovaly pohádkové bytosti, vyráběly je z různých materiálů, zdobily papírové perníky a tvořily záložky do svých oblíbených pohádkových knih. Pokud nám počasí dovolilo, trávili jsme čas venku. Na procházkách jsme pozorovali změny v přírodě a hráli hry. Děti také stavěly rozličné stavby z kostek, cihliček a pěnových puzzlí. Velice se jim povedly např. kostel, kancelář.

DUBEN

 V dubnu jsme podnikli cestu do pravěku, kde se děti seznámily s pravěkými zvířaty a životem v pravěku. Také si vyrobily pravěké náhrdelníky. Součástí aktivit bylo poznávání lidského těla pomocí skládání modelu. Ke znalostem dopomohlo zhlédnutí seriálu Byl jednou jeden život. Závěr měsíce jsme věnovali činnostem spojených s tradicí pálení čarodějnic.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/…en/

KVĚTEN

Teplé a slunečné počasí nám umožnilo trávit více času v přírodě. Na vycházkách po zámeckém parku se děti seznamovaly s různými rostlinami formou pracovního listu, pohybových her a puzzlí. Učily se poznávat naši vlast. Vyrobily si českou vlajku, plnily soutěžní úkoly, hrály hry. Rozvíjely hrubou motoriku aktivitami na víceúčelovém a dětském hřišti a v parku před školou.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/…en/

ČERVEN

V červnu nám letní počasí umožnilo uskutečnit spoustu venkovních aktivit. A když nám počasí nepřálo, tak jsme se zabavili vyráběním her a pohybovými aktivitami v místnosti. Samozřejmě, že tento měsíc je spojen s těšením se na prázdniny. Děti malovaly a povídaly, na co se o prázdninách nejvíce těší. Dávaly si navzájem tipy na výlety. Vše jsme zakončili předáním družinového vysvědčení.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/SD_DK_CERVEN/

 

CESTOVATELSKÁ HRA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Děti na začátku cestovatelské hry obdržely průkazku, do které dostávaly razítka za splnění úkolu. 

Úkol mohly provádět opakovaně, dokud se jim nepovedl. Po splnění všech úkolů dostaly diplom a odměny. Děti se moc snažily a na konci hry se předháněly v získaných vědomostech.

Náš první úkol byla orientace v prostoru. To přece musí každý správný cestovatel zvládnout. Děti se musely se zavázanýma očima dostat do “palmového háje.“

Druhý úkol bylo seznámení se světovými vynálezy. Poté je děti představovaly pantomimou.

Třetí úkol byl poznávací. Děti se seznámily s evropskými státy. Dostaly list s názvy států a jejich hlavních měst. V družině byly poschovávané vlaječky s názvy států a měst. Děti musely vlaječky najít a nalepit ke správnému státu a městu.

Čtvrtý úkol byl o prověření fyzické zdatnosti cestovatele. Každý žadatel musel překonat “propast“ a zvládnout trasu s překážkami.

Pátý úkol byl ve znamení poznávání krás přírody. Děti si vymyslely hádanky na téma příroda (stromy, rostliny). Úkol byl splněn, když ostatní děti uhodly hádanku.

Šestý úkol byl o poznávání světové kuchyně, kdy jsme poznávali světová jídla a poté lepili obrázek pokrmu k zemi, pro které je tento pokrm typický.

V sedmém úkolu jsme “navštívili Eskymáky a pomohli jsme jim nachytat ryby.“

V osmém úkolu si děti zahrály na architekty a malovaly obydlí z různých končin světa.

V devátém úkolu děti ve skupinkách pracovaly na různých kvízech, křížovkách, rébusech …… na téma týkající se opakování o kontinentech.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/…ra/