Obsah

Školní družina a dětský klub

ŠD a DK navštěvují žáci od 1. do 4. třídy základní školy do naplnění kapacity. 

Pro svoji činnost ŠD a DK využívá klubovny, dobře materiálně vybavené s prostorem pro relaxaci a společnou i individuální práci. Dále děti s vychovatelkami mohou využívat všechny společné prostory školy, tělocvičnu, víceúčelové hřiště, PC učebnu, knihovnu, zelenou učebnu, relaxační učebnu a prostor fotbalového hřiště a okolí školy.