Obsah

Školní družina a dětský klub

ŠD a DK navštěvují žáci od 1. do 5. třídy základní školy do naplnění kapacity. 

Pro svoji činnost ŠD a DK využívá klubovny, dobře materiálně vybavené s prostorem pro relaxaci a společnou i individuální práci. Dále děti s vychovatelkami mohou využívat všechny společné prostory školy, tělocvičnu, víceúčelové hřiště, PC učebnu, knihovnu, zelenou učebnu, relaxační učebnu a prostor fotbalového hřiště a okolí školy. 

Kontakty

Hana Stará 739 049 372 - ŠD

Bc. Jana Skoumalová

Petra Šabacká

ŠD

ŠD

Bc. Hana Zejdová 605 050 714 - DK
Veronika Dostálová 733 646 567 - DK

Platby

Příspěvek ranní ŠD 20,- Kč/měs. 
Příspěvek celodenní ŠD 120,-/měs.
 

 

Provoz - pondělí až pátek

06:30 - 07:15 ranní dětský klub a školní družina
11:00 - 15:30 školní družina
11:00 - 17:00 dětský klub

Po skončení vyučování si vychovatelka převezme děti a odchází společně na oběd. Do jídelny chodí i děti, které neobědvají.