Obsah

Školní rok 2022/2023

Červen

Červen jsme zahájili Dnem dětí. Celý měsíc se nesl ve znamení letního dovádění, radosti, legrace, úsměvů na tváři a zábavy. Třešničkou koncem roku byla zahradní party, kterou jsme si všichni moc užili.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Cerven_v_SD/

Zahradní rozlučka v ŠD

Poslední červnové pondělí jsme se loučili se školním rokem v družině.Díky slunečnému počasí si děti užily vodní hrátky, tanec, tvořivé činnosti a nafukovací balónky. Z papíru vyrobená zmrzlina jim byla proměněna za tu opravdovou.

Naše poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě pohoštění.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Zahradni_rozlucka_v_SD/

 

Květen

Květnové aktivity byly zaměřeny na Den matek, vesmír, přírodu a bylinky. Druhou polovinu května jsme převážně trávili venku hraním a sportováním.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Kveten_v_SD/

Duben

V dubnu jsme se dětmi vydali na cestu do pravěku. Děti vytvořily mamuty a dinosaury z papíru, pravěkou jeskyni a dozvěděly se zajímavé informace o tomto období. Také jsme si připomenuli Den Země. Aktivity byly zaměřeny na ochranu životního prostředí, třídění odpadů a recyklaci materiálů. Dalším tématem měsíce bylo Můj nejlepší kamarád. Děti si při hrách uvědomily, jak je důležité kamarádství a co je opravdový kamarád.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Duben_v_SD/

Čarodějná noc v ŠD

Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. I v naší školní družině jsme si připomenuli tento magický den. Celé odpoledne se neslo v duchu plnění úkolů s čarodějnickou tématikou, malování na obličej, vyrábění čarodějnic a míchání lektvarů. Po svačině jsme se přesunuli na školní zahradu, kde byly pro děti připraveny zajímavé soutěže – překážková dráha s koštětem, fotokoutek, hod na klobouk, skok přes oheň a lovení pavouků a hadů. Děti za splněné úkoly dostaly odměny. Na závěr si děti u opékání špekáčků zazpívaly známé písničky za doprovodu kytar. Čarodějná noc byla zakončena spaním dětí ve škole.

Foto:https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Carodejna_noc_v_SD/

Březen

V březnu jsme si s dětmi připomněli měsíc knihy - četli jsme, vyráběli přívěšky - malé knížečky a záložky.Stavěli jsme domečky z papíru, které si děti dokreslovaly a vyzdobovaly. Na Den učitelů děti přichystaly drobné dárečky, které jim osobně předaly. Tento měsíc nás neminuli ani hry a soutěže na téma pohádek. Děti se tak mohly bavit při skládání puzzle na čas nebo při poznávání pohádek podle indícií. A poprvé nám v letošním roce počasí dovolilo využít víceúčelové hřiště.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Brezen_v_SD_2023/

Jarní tvoření s rodiči

V úterý 28. 3. 2023 proběhlo ve školní družině jarní tvoření s rodiči. Děti si mohly nazdobit perníčky, vytvořit ovečku, kuřátko z ruličky, zápich a zajíčka na zavěšení. Odpoledne všem příjemně uteklo a domů odcházeli všichni spokojeni.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/SD-jarni_tvoreni_s_rodici/

 

Únor

V měsíci únoru jsme se seznamovali s památkami Budišova a okolí. Děti tvořily dárky a přáníčka ke svátku sv. Valentýna pro své blízké. Základy první pomoci dětem přiblížila studentka zdravotní školy K. Šabacká, která měla připraveny hry, soutěže na dané téma. Poučila děti o chování v rizikových situacích (důležitá telefonní čísla, obvazová technika, stabilizované polohy apod.).

Foto:https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Unor_v_SD_2023/

Masopustní průvod

V pátek před jarními prázdninami uspořádaly děti a vychovatelky ŠD masopustní průvod po Budišově.Navštívily místní obchody, poštu, OÚ, faru. Přednesly básničky a předaly drobné dárky. V týdnu před průvodem se zaměřily na pranostiky, básničky, omalovánky, PL a výrobu masek a kostýmů. Akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velmi kladně. Pochvala patří dětem za krásně připravené masky a pěknou recitaci.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Masopustni_pruvod/

 

Leden

V lednu jsme s dětmi tvořili obrázky zimní krajiny. Povídali si o změnách v přírodě a při vycházkách jsme je pozorovali. Cestovali jsme po světadílech . Děti si prohlížely obrázkové atlasy a následně je výtvarně zpracovávaly.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/SD_-_leden/

 

Týdenní výzva - zimní sporty

V lednu jsme pro děti připravili týdenní výzvu.Téma výzvy - zimní sporty. Děti plnily různé vědomostní úkoly, tvořily výrobky a nakonec vše zakončily sportovním pátkem v tělocvičně. Děti si vyzkoušely “lyžování, sáňkování, hokej,“ a další aktivity. Nakonec je čekala sladká odměna.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Tydenni_vyzva_v_SD_-_zimni_sporty/

 

Prosinec

Měsíc prosinec se celý nesl v duchu těšení se na vánoční svátky, což se projevovalo na výzdobě všech družin, na předvánočním tvoření i ostatních aktivitách. V družinách jsme si povídali o vánočních zvycích a tradicích. Děti poslouchaly vánoční koledy a písničky, tvořily přáníčka, ozdoby na stromeček a výrobky na tradiční vánoční jarmark. Čas Vánoc se přiblížil a děti se už nemohly Ježíška dočkat.

Foto:https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/SD_DK_Prosinec/

Čertovské odpoledne

Čertovské odpoledne si užily i děti ve školní družině a klubu. Paní vychovatelky připravily spoustu pěkných her a soutěží. Děti dostaly sladkou odměnu.

Foto:https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Certovske_odpoledne_v_SD_DK/

Adventní noc

Z 8. na 9. prosince 2022 proběhla v DK „Adventní noc“. Děti v tento den přišly do družiny natěšené a vybavené na noční přespání. Celé odpoledne se neslo v duchu vyrábění, soutěží a her. S vyrobenými lucerničkami jsme po setmění vyšli na procházku k obecnímu vánočnímu stromu. Po příchodu nás čekala práce v kuchyňce, pečení pizz a vaření kakaa. Den rychle utekl a byl čas na chystání místeček na spaní. Po přečtení vánočních příběhů na dobrou noc, šli všichni spát. Ráno se děti po úklidu družiny a vydatné snídani rozeběhly do svých tříd. Tento den jsme si velmi užili.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Adventni_noc/

 

Listopad

V listopadu k nám zapomněl přijet Svatý Martin na bílém koni, proto jsme si ho užili aspoň v družině. Vyráběli jsme vločky a pekli svatomartinské rohlíčky. Proběhlo loučení s podzimem – děti vyměnily podzimní královnu za zimní, kterou si vyrobily. Seznámily se formou her se spoustou zvířátek.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Druzina_-listopad/

 

Říjen 

V říjnu jsme si na vycházkách posbírali přírodniny, které jsme využili při tvorbě obrázků a dalších výrobků. Na Halloween jsme si vyrobili masky, strašidélka z bavlnek a obrázky na stěnu. Užili jsme si malování na obličej a soutěže. Za nepříznivého počasí jsme trávili čas pohybovými aktivitami v družinách. Ve spolupráci s DDM Třebíč měly děti možnost blíže poznat některá drobná zvířata, která můžeme chovat doma. Při další návštěvě si děti vyzkoušely techniku drátování a enkaustiku.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Druzina_-_rijen/

 

Září 

V září v nás ještě doznívaly zážitky z prázdnin, povídali jsme si o prázdninových dnech a vyrobili fotoaparát s letními snímky. Děti se učily správnému stolování. Družina se přeměnila v restauraci, děti si vyrobily jídelní a nápojový lístek, prostíraly stoly, přijímaly objednávky, roznášely připravené jídlo a nápoje. A nakonec si prověřily i svou finanční gramotnost při placení. Když nám počasí přálo, tak jsme trávili čas venku, hráli pohybové hry, stavěli domečky pro skřítky a na vycházkách poznávali své okolí.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Druzina_-_zari/