Obsah

Zaměstnanci

PEDAGOGICKÝ SBOR
JMÉNO, PŘIJÍMENÍ KVALIFIKOVANOST VÝUKA POZNÁMKA, KONTAKT
Mgr. Milan Procházka F, M, TV F, Tv ředitel
milan.prochazka@zsbudisov.cz 
724 091 786
Mgr. Veronika Ležáková 1. stupeň, Aj Aj

zástupkyně ředitele 

veronika.lezakova@zsbudisov.cz

Mgr. Věra Křečková 1. stupeň 1. třída  

třídní uč. 1. třídy

vera.kreckova@zsbudisov.cz

Mgr. Lenka Vacková 1. stupeň 2.A  třída třídní uč. 2.A. třídy   
lenka.vackova@zsbudisov.cz
Mgr. Eva Pospíšilová 1. stupeň 2.B  třída

třídní uč. 2.B třídy 

eva.pospisilova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Smrčková 1. stupeň 3.A  třída

třídní uč. 3.A třídy

jana.smrckova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Šubertová 1.stupeň, spec.ped.

3.B  třída

vých.poradce pro 1.st.

třídní uč. 3.B třídy, 
jana.subertova@zsbudisov.cz
Mgr. Petra Juhasová 4. třída Čp, Př

třídní uč. 4. třídy  petra.juhasova@zsbudisov.cz

Mgr. Vladimíra Stará 1. stupeň

5. třída, Hv 

třídní uč. 5. třídy
vladimira.stara@zsbudisov.cz

Mgr. Lenka Procházková Pč, Učitelství odborných předmětů 6.A. tř.   F, Rj, Čj, Inf., Vv třídní uč. 6. A. třídy 
lenka.prochazkova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Polendová

Aj, Čj, D 6.B  třída   Aj, D, KAj, Čj

třídní uč. 6.B třídy
jana.polendova@zsbudisov.cz

Mgr. Růžena Vlková Čj, Vv 7. třída Čj, Vv

třídní uč. 7. třídy

vlkova.ruzena@seznam.cz

Mgr. Růžena Odehnalová Nj, Tv 8.A třída Nj, Tv, Vv, Vz

třídní uč. 8.A  třídy

ruzena.odehnalova@zsbudisov.cz

Mgr. Ondřej Bachr M, Z 8.B třída   M, Z, Tv třídní uč. 8.B  třídy
ondrej.bachr@zsbudisov.cz
Mgr. Monika Kobielová M, Ov

9. třída   M, CzM, Vo

třídní uč. 9. třídy 

monika.kobielova@zsbudisov.cz

Bc. Monika Pólová Bi, Ch

Přv, Vl, Př, Ev, Vv, Vz

monika.polova@zsbudisov.cz

Bc. Barbora Mikysková  Speciální pedagogika

D, VO, Čp

vých.poradce pro 2.st.

barbora.mikyskova@zsbudisov.cz
Bc. Stanislav Juhas Čp, Pč, Př, Rč, Vz standa.juhas@seznam.cz
Bc. Jana Skoumalová Čj Aj, D, VO, ŠD

skoumalovajana@seznam.cz

Bc. Marie Procházková Z

Z, D, VO

marie.prochazkova@zsbudisov.cz
Vendula Procházková Vychovatelství Tv vendula.prochazkova@zsbudisov.cz
       
Hana Stará Vychovatelství ŠD, Čp

724 378 338, hana.stara@zsbudisov.cz

Bc. Hana Zejdová

Speciální pedagogika,

vychovatelství

DK hana.zejdova@zsbudisov.cz
Veronika Dostálová AP, vychovatelství DK, Prv, Tv, Čp, Pč, Vo veronika.dostalova@zsbudisov.cz
     
Petra Šabacká     AP, vychovatelství AP,ŠD petra.sabacka@zsbudisov.cz

Šárka Brabencová

Hana Nejedlá

Klára Holánková

AP

AP

AP 

AP

AP

AP

sarka.brabencova@zsbudisov.cz

hana.nejedla@zsbudisov.cz

klara.holankova@zsbudisov.cz

                                                                      

EKONOMICKÝ ÚSEK
titul, jméno, příjmení zařazení kontakty
Ivana Svobodová hospodářka 734 404 384
ivana.svobodova@zsbudisov.cz
     
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Jiří Svoboda školník  
Marie Hladká uklízečka  
Věra Kučerová uklízečka  
     
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Dagmar Abesková vedoucí ŠJ 606 074 936
dagmar.abeskova@zsbudisov.cz
Jitka Pacalová  hlavní kuchařka  
Hana Kočí kuchařka  
Marcela Chytková pomocná kuchařka