Obsah

Zaměstnanci

PEDAGOGICKÝ SBOR
JMÉNO, PŘIJÍMENÍ KVALIFIKOVANOST VÝUKA POZNÁMKA, KONTAKT
Mgr. Milan Procházka F, M, TV F, Tv, Čp ředitel
milan.prochazka@zsbudisov.cz 
724 091 786
Mgr. Veronika Ležáková 1. stupeň, Aj Aj

zástupkyně ředitele 

veronika.lezakova@zsbudisov.cz

Mgr. Lenka Vacková 1. stupeň 1.A. třída třídní uč. 1.A. třídy   
lenka.vackova@zsbudisov.cz
Mgr. Věra Křečková 1. stupeň 4. třída

třídní uč. 4. třídy

vera.kreckova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Smrčková 1. stupeň 2.A.třída

třídní uč. 2.A třídy

jana.smrckova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Šubertová 1.stupeň, spec.ped.

2.B  třída

vých.poradce pro 1.st., šk.

metodik prevence

třídní uč. 2.B třídy, 
jana.subertova@zsbudisov.cz
Mgr. Eva Bílková 1. stupeň 1.B třída

třídní uč.1.B třídy 

eva.bilkova@zsbudisov.cz

Mgr. Vladimíra Stará 1. stupeň

5.B třída, Hv 

třídní uč. 5.B třídy
vladimira.stara@zsbudisov.cz

Mgr. Monika Kobielová M, Ov 8. třída, M,Vo,Tv

třídní uč.8. třídy 

monika.kobielova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Polendová

Aj, Čj, D 9.třída Aj, D, KAj, Čj

třídní uč. 9. třídy
jana.polendova@zsbudisov.cz

Mgr. Ondřej Bachr M, Z 7.B. M, Z, Tv třídní uč. 7.B třídy
ondrej.bachr@zsbudisov.cz
Mgr. Lenka Procházková  Pč, Učitelství odborných předmětů

3. tř., F, Rj

třídní uč. 3. třídy 
lenka.prochazkova@zsbudisov.cz
Bc. Monika Pólová Bi, Ch

Přv, Vl, Př, Ev, Vv, Vz

monika.polova@zsbudisov.cz

Mgr. Eva Šabatová Čj, Vv Čj, Vv, CzČj

eva.sabatova@zsbudisov.cz

Mgr. Růžena Odehnalová Nj, Tv

Nj, Tv, Vv, Vz

třídní uč. 7.A třídy

ruzena.odehnalova@zsbudisov.cz

Mgr. Petra Juhasová 5.A, Čp, Př třídní uč. 5. A třídy  petra.juhasova@zsbudisov.cz
Mgr. Jana Kuklíková Čj, Hv 6.A, Čj, Hv, D, Inf

třídní uč. 6. třídy

jana.kuklikova@zsbudisov.cz

Hana Stará Vychovatelství ŠD, Čp

724 378 338, hana.stara@zsbudisov.cz

Bc. Hana Zejdová

Speciální pedagogika,

vychovatelství

DK hana.zejdova@zsbudisov.cz
Veronika Dostálová AP, vychovatelství ŠD, Prv, Tv, Čp, Pč, Vo veronika.dostalova@zsbudisov.cz
Bc. Barbora Mikysková    Speciální pedagogika

Aj, D, VO, Vz

vých.poradce pro 2.st.

AP

 
 

barbora.mikyskova@zsbudisov.cz

Ing. Jiří Bachr    Ch jiri.bachr@zsbudisov.cz
Petra Šabacká     AP    

Markéta Ptáčková 

Šárka Myšáková

 

AP

AP, ŠD  

                           

EKONOMICKÝ ÚSEK
titul, jméno, příjmení zařazení kontakty
Ivana Svobodová hospodářka 734 404 384
ivana.svobodova@zsbudisov.cz
     
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Jiří Svoboda školník  
Marie Hladká uklízečka  
Věra Kučerová uklízečka  
     
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Dagmar Abesková vedoucí ŠJ 606 074 936
dagmar.abeskova@zsbudisov.cz
Jana Hažmuková kuchařka  
Jitka Pacalová  kuchařka  
Marcela Chytková pomocná pracovní síla