Obsah

Zaměstnanci

PEDAGOGICKÝ SBOR
JMÉNO, PŘIJÍMENÍ KVALIFIKOVANOST VÝUKA POZNÁMKA, KONTAKT
Mgr. Milan Procházka F, M, TV F, Tv, Čp ředitel
milan.prochazka@zsbudisov.cz 
724 091 786
Mgr. Veronika Ležáková 1. stupeň, Aj Aj

zástupkyně ředitele 

veronika.lezakova@zsbudisov.cz

Mgr. Lenka Vacková 1. stupeň 1.A. třída třídní uč. 1.A. třídy   
lenka.vackova@zsbudisov.cz
Mgr. Věra Křečková 1. stupeň 4. třída

třídní uč. 4. třídy

vera.kreckova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Smrčková 1. stupeň 2.A.třída třídní uč. 2.A třídy, jana.smrckova@zsbudisov.cz
Mgr. Jana Šubertová 1.stupeň, spec.ped.

2.B  třída

vých.poradce pro 1.st., šk.

metodik prevence

třídní uč. 2.B třídy, 
jana.subertova@zsbudisov.cz
Mgr. Eva Bílková 1. stupeň 1.B třída

třídní uč.1.B třídy 

eva.bilkova@zsbudisov.cz

Mgr. Vladimíra Stará 1. stupeň

5.B třída, Hv 

třídní uč. 5.B třídy
vladimira.stara@zsbudisov.cz

Mgr. Monika Kobielová M, Ov 8. třída, M,Vo,Tv

třídní uč.8. třídy 

monika.kobielova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Polendová

Aj, Čj, D 9.třída Aj, D, KAj, Čj

třídní uč. 9. třídy
jana.polendova@zsbudisov.cz

Mgr. Ondřej Bachr M, Z 7.B. M, Z, Tv třídní uč. 7.B třídy
ondrej.bachr@zsbudisov.cz
Mgr. Lenka Procházková  Pč, Učitelství odborných předmětů

3. tř., F, Rj

třídní uč. 3. třídy 
lenka.prochazkova@zsbudisov.cz
Ing. Iva Ošmerová Speciální pedagogika

Přv, Vl, Př, Ev, Vv, Vz

 

Mgr. Eva Šabatová Čj, Vv Čj, Vv, CzČj

eva.sabatova@zsbudisov.cz

 

Mgr. Růžena Odehnalová Nj, Tv

Nj, Tv, Vv, Vz

třídní uč. 7.A třídy

ruzena.odehnalova@zsbudisov.cz

Mgr. Petra Juhasová 5.A, Čp, Př třídní uč. 5. A třídy  petra.juhasova@zsbudisov.cz
Mgr. Jana Kuklíková Čj, Hv 6.A, Čj, Hv, D, Inf třídní uč. 6. třídy
Hana Stará Vychovatelství ŠD, Čp

724 378 338, hana.stara@zsbudisov.cz

Bc. Hana Zejdová

Speciální pedagogika,

vychovatelství

DK hana.zejdova@zsbudisov.cz
Veronika Dostálová AP, vychovatelství ŠD, Prv, Tv, Čp, Pč, Vo veronika.dostalova@zsbudisov.cz

 Petra Šabacká                               AP                  

Bc. Barbora Mikysková                  Speciální pedagogika            Aj, D, VO, Vz

                                                                                                    vých.poradce pro 2.st.

 Ing. Jiří Bachr                                                                             Ch   

 Markéta Ptáčková                       AP

EKONOMICKÝ ÚSEK
titul, jméno, příjmení zařazení kontakty
Ivana Svobodová hospodářka 734 404 384
ivana.svobodova@zsbudisov.cz
     
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Jiří Svoboda školník  
Marie Hladká uklízečka  
Věra Kučerová uklízečka  
     
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Dagmar Abesková vedoucí ŠJ 606 074 936
dagmar.abeskova@zsbudisov.cz
Jana Hažmuková kuchařka  
Jitka Pacalová  kuchařka  
Marcela Chytková pomocná pracovní síla