Obsah

Zaměstnanci

PEDAGOGICKÝ SBOR
JMÉNO, PŘIJÍMENÍ KVALIFIKOVANOST VÝUKA POZNÁMKA, KONTAKT
Mgr. Milan Procházka F, M, TV F, Tv ředitel
milan.prochazka@zsbudisov.cz 
724 091 786
Mgr. Veronika Ležáková 1. stupeň, Aj, 2.stupeň Aj

zástupkyně ředitele 

veronika.lezakova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Šubertová 1.stupeň, spec.ped.

2. třída

vých.poradce pro 1.st.

třídní uč. 2. třídy, 
jana.subertova@zsbudisov.cz
Mgr. Věra Křečková 1. stupeň 3. třída  

třídní uč. 3. třídy

vera.kreckova@zsbudisov.cz

Mgr. Lenka Vacková 1. stupeň 1.A  třída,  třídní uč. 1.A. třídy   
lenka.vackova@zsbudisov.cz
Mgr. Eva Pospíšilová 1. stupeň 4.B  třída

třídní uč. 4.B třídy 

eva.pospisilova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Smrčková 1. stupeň 4.A  třída

třídní uč. 4.A třídy

jana.smrckova@zsbudisov.cz

Mgr. Vladimíra Stará 1. stupeň

 

5.B, Hv 

 

třídní uč. 5.B třídy
vladimira.stara@zsbudisov.cz
Mgr. Petra Juhasová Př, 1. stupeň 1. B třída, Pč,

třídní uč. 1.B. třídy  petra.juhasova@zsbudisov.cz

Mgr. Monika Pólová Bi, Ch

7. třída Přv, D, Ch, VkZ

třídní uč. 7. třídy

monika.polova@zsbudisov.cz

Bc. Stanislav Juhas

8.A třída Čp, Pč, Př, Přv, Rč,

VkZ, Vo

třídní uč. 8.A třídy

stanislav.juhas@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Polendová

Aj, Čj, D 8.B  třída   Aj, CzČj, Čj, VkZ

třídní uč. 8.B třídy
jana.polendova@zsbudisov.cz

Mgr. Růžena Vlková Čj, Vv 9. třída Čj, Vv

třídní uč. 9. třídy

ruzena.vlkova@zsbudisov.cz

Mgr. Jan Pelán D

D, Vo, Tv, Vl, VkZ

vých.poradce pro 2.st.

třídní uč. 9. třídy

jan.pelan@zsbudisov.cz

Mgr. Ondřej Bachr M, Z M, Z, CzM, Inf ondrej.bachr@zsbudisov.cz
Mgr. Lenka Procházková Pč, Učitelství odborných předmětů pro SŠ 5.A, F, Inf


lenka.prochazkova@zsbudisov.cz

Bc. Krauss Věra Nj

Nj, Aj

vera.krauss@zsbudisov.cz

Ing. Ošmerová Iva  

M

iva.osmerova@zsbudisov.cz
Ing. Vošmerová Alena M M

alena.vosmerova@zsbudisov.cz

Mgr. Marie Roblová Z, Vo

6. třída, Čj, Z

marie.roblova@zsbudisov.cz

Vendula Procházková Vychovatelství

Tv, AP

vendula.prochazkova@zsbudisov.cz
       
       
Hana Stará Vychovatelství ŠD

hana.stara@zsbudisov.cz

Bc. Hana Slabá

Speciální pedagogika,

vychovatelství

ŠD, AP hana.zejdova@zsbudisov.cz
Veronika Dostálová AP, vychovatelství ŠD, Dom veronika.dostalova@zsbudisov.cz
     
Petra Šabacká     AP, vychovatelství AP,ŠD petra.sabacka@zsbudisov.cz

Šárka Brabencová

Pavla Pospíšilová

Tereza Kalinová

AP

AP

AP 

AP, ŠD

AP

AP

sarka.brabencova@zsbudisov.cz

pavla.pospisilova@zsbudisov.cz

tereza.kalinova@zsbudisov.cz

                                                                                 

EKONOMICKÝ ÚSEK
titul, jméno, příjmení zařazení kontakty
Ivana Svobodová hospodářka 734 404 384
ivana.svobodova@zsbudisov.cz
     
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Jiří Svoboda školník  
Marie Hladká uklízečka  
Lenka Šťastná uklízečka  
     
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Dagmar Abesková vedoucí ŠJ 606 074 936
dagmar.abeskova@zsbudisov.cz
Jitka Pacalová  hlavní kuchařka  
Hana Kočí kuchařka  
Natálie Kočí kuchařka  

 Martina Lemperová          pomocná kuchařka