Obsah

Do družinových kroužků se mohou zapsat pouze děti přihlášené v ŠD.Přihlašování žáků do zájmových kroužků bude spuštěno přes elektronický systém Edookit v pondělí 18. září 2023 vedoucímu kroužku. Dřívější přihlášky nepřijímáme. Žáci budou do kroužků přijímáni do naplnění kapacity dle času přihlášení.

Nabídka zájmových kroužků školní družiny pro školní rok 2023/2024

Seznam kroužků

Kroužky zahájí svoji pravidelnou činnost od pondělí 2. 10. 2023