Vítáme Vás

NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH ZŠ BUDIŠOV

ZŠ Budišov - příspěvková organizace

Budišov 221, 675 03
724091786
skola@zsbudisov.cz

 

hodnocení článku:, počet hlasů:
(5 hvězdiček je nejvíce)
 •  

  Prázdninový provoz

 •  

  Příměstský tábor v srpnu v ZŠ Budišov

  Od srpna 2016 mohou rodiče žáků 1. stupně využít nabídky základní školy a umístit své děti do příměstského tábora.

 •  

  Hurá prázdniny

   Milí žáci naší základní školy,

   

  dnes jsem společně zakončili školní rok a zítra Vám začínají prázdniny, na které se všichni určitě moc těšíte.
  Celý rok jste pilně pracovali, někdo méně a někdo více, což se projevilo i na vašem vysvědčení, které jste si dnes přinesli domů. 
  Je to první opravdové vysvědčení našich prvňáčků, ale také poslední vysvědčení žáků 9. ročníku.
  Přeji vám hodně sluníčka a krásné prázdniny.

   

   

  Chtěl bych  poděkovat všem vyučujícím, vychovatelkám ŠD a také všem provozním zaměstnancům za jejich náročnou práci.                                                                                                Mgr. Milan Procházka, ředitel

 •  

  Práce na pozemku

  V průběhu prázdnin mají žáci se svými učiteli dobrovolné služby na školním pozemku, zalévají záhony i truhlíky a plejí plevele.

  foto

 •  

  Slavnostní zakončení školního roku 2015 -16

  Poslední červnový den se uskutečnilo před budovou školy slavnostní zakončení školního roku 2015 - 16. Po přivítání všech panem ředitelem Milanem Procházkou a panem starostou Petrem Piňosem, byla zhodnocena činnost školy a oceněni nejlepší žáci. V závěru se představili žáci devátého ročníku, kteří byli pasováni na absolventy školy.

  Uznání za svoji práci dostali všichni pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci školy. 

  fotografie

   

 •  

  Rozloučení s 9.třídou na úřadu městyse Budišov

  Žáci devátého ročníku se v úterý 28.6.2016 přišli rozloučit s panem starostou Petrem Piňosem na úřadu městyse Budišov. Po krátkém projevu se zapsali do kroniky a byl jim předán upomínkový předmět. Závěrem se s nimi rozloučil i pan ředitel Milan Procházka a popřál jim hodně úspěchů v dalším studiu.

  fotografie

   

 •  

  Den před vysvědčením

  Žáci 6., 7. a 8. třídy nezačli svůj předposlední den ve škole jako každý rok pochoďákem, ale malou výpomocí sběrem kamení na dětském hřišti za školou.

  fotogtafie

 •  

  Sportovní dopoledne

  V pondělí 27.6. proběhlo se žáky 6. a 7. třídy sportovní dopoledne.

  fotografie

 •  

  Aguapark Laguna

  V pondělí 27.6. pořádal školní parlament návštěvu aquaparku Laguna v Třebíči.

  fotografie

 •  

  Dětské dopoledne

  Naši deváťáci připravili pro děti z 1.stupně spoustu zajímavých disciplín.

  fotografie

 •  

  Exkurze - Anteria

  V pátek 24.6. se žáci 7.třídy vypravili na exkuzi do místní firmy Anteria, která se zabývá výrobou nábytku do kanceláří, škol a laboratoří.

  Akce byla realizována v souvislosti s udržitelností projektu Perspektiva II, který byl realizovánna ZŠ BUdišov v rámci programu OPVK v roce 2009 - 2012 (financováno z ESF a rozpočtu ČR)

  fotografie

 •  

  Odměny za sběr papíru

  V jarním sběru papíru obsadili šesťáci krásné třetí místo, třeťáci druhé místo a vítězem se stala druhá třída. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, ale i kornout zmrzliny a finanční příspěvek na zakoupení výkresů a sešitů. Blahopřejeme.

  fotografie

 •  

  Vv na školní zahradě

  Poslední týden ve školním roce proběhla hodina výtvarné výchovy s žáky 7. třídy na školní zahradě.

  fotografie

 •  

  Ročníkové práce žáků 9. třídy

  Ještě nedávno to byly malé děti ...

  A nyní stáli přede všemi sebevědomí mladí lidé, kteří se velmi zodpovědně zhostili svého úkolu.

  FOTO RP

 •  

  ŠD - stavíme s Merkurem

  fotografie

 •  

  75. výročí posledního letu por. let. Leonharda Smrčka

  U příležitosti slavnostního pietního aktu zazpívaly žákyně naší ZŠ státní hymnu České republiky.

 •  

  Posezení s kytarou

  V krásný páteční podvečer 24. 6. 2016 se ve školní zahradě uskutečnila akce, na kterou budou děti dlouho vzpomínat. Postavili jsme stany, nachystali ohniště, opekli špekáčky, a hlavně - zahráli jsme si na kytary. Zazpívat si, posedět a opéct špekáček přišlo mnoho zájemců, kteří okolo 22. hodiny odcházeli spokojeně domů. Některé děti však chtěly strávit dobrodružnou noc pod stanem. Počasí nám přálo, noc byla teplá, a tak po chvíli štěbetání všichni spokojeně usnuli. Ráno nás sluníčko přivítalo do dalšího dne, děti se proskotačily, nasnídaly, sbalily stany a kolem osmé odjížděly se svými rodiči spokojeně domů.

  Akce byla realizována v souvislosti s udržitelností projektu Perspektiva II, který byl realizovánna ZŠ BUdišov v rámci programu OPVK v roce 2009 - 2012 (financováno z ESF a rozpočtu ČR)

   

  FOTOGRAFIE

 •  

  Výlet do ZOO v Jihlavě

  Poštolky v ZOO.

  fotozoo

 •  

  Beseda s Ondrou Zmeškalem

  21. 6. 2016 besedovali žáci 7. a 8. třídy s Ondrou Zmeškalem, rodákem z nedalekého Nového Telečkova.

  foto ondra

 •  

  Návštěva

 •  

  POZVÁNKA

  V pátek 24. 6. 2016 se v prostoru zahrady při ZŠ Budišov uskuteční

   

  VEČERNÍ POSEZENÍ S KYTAROU

   

  Začátek v 18:00 hod.

  Zváni jsou žáci školy i ostatní zájemci

  Možnost opečení vlastního špekáčku

 •  

  Školní výlet 6.třídy

  Ve čtvrtek 16. 6. strávili žáci 6. třídy krásný slunečný den na výletě v ZOO Jihlava.

  fotografie

 •  

  Divadlo v MŠ Budišov

  V pondělí 13.6. se žáci třetí a čtvrté třídy vydali do mateřské školky na divadlo O dvanácti měsíškách.

  fotografie

 •  

  Ročníkové práce žáků 9. třídy

  Zveme Vás na veřejné prezentace ročníkových prací žáků 9. třídy.

  Akce se uskuteční 27. června 2015 od 17:00 hodin v prostorách relaxační učebny ZŠ.

  Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.

 •  

  Letní výcvikový kurz

  Od pondělí 6.6. do pátku 10.6. se žáci 8. ročníku zúčastnili vodácko cyklistického kurzu v RS Krkavec u Veselí nad Lužnicí.

  fotografie

 •  

  Práce na školní zahradě

  Žáci naší školy pracují v hodinách Člověk a svět práce na školní zahradě.

  fotografie

 •  

  Klima třídy - 9.třída

  Žáci 9.třídy hovoří v kruhu se školní psycholožkou na téma klima třídy.

  fotografie

 •  

  Sportovní setkání škol Budišov, Mikulov a Žarošice

  Od středy 1.6. do pátku 3.6. vyjela do Mikulova dvanáctičlenná skupina vybraných žáků druhého stupně, aby reprezentovala naší školu na Sportovním setkání škol - Mikulov, Budišov a Žarošice.

  fotografie

 •  

  Čistá Vysočina

  Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlásil v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina VIII. ročník úklidu prostranství u silnic a ostatních komunikací našeho kraje.

  fotografie

 •  

  Prvňáčci a deváťáci v zámeckém parku

   Ve čtvrtek 9. června 2016 se v zámeckém parku uskutečnilo setkání žáků deváté třídy s žáky první třídy. Na dvaceti dvou stanovištích plnilli prvňáčci úkoly z tělesné výchovy, výtvarné výchovy, čtení, prvouky, matematiky, anglického jazyka, hudební výchovy i pracovních činností.

  Deváťáci jim vše vysvětlili a hodně jim pomáhali. Za správné provedení dostali paprsek (lýko) ke svému sluníčku, které si den před tím vyrobili. I přes nepřízeň počasí byla práce dokončena a sluníčka se všemi paprsky rozzářena.

  fotopark

 •  

  Dopravní hřiště

  V pátek 27. 5. 2016 prokazovali žáci 4. třídy teoretické a praktické znalosti z pravidel silničního provozu, aby mohli získat Průkaz cyklisty. Této zkoušce předcházela důkladná příprava - děti si zkoušely vypracovávat testy, zkoušely zvládat kruhový objezd, učily se znát pravidlo přednosti zprava, jak správně odbočit vlevo, a mnoho dalších nezbytností. Do Třebíče na ZŠ Bartuškova, kde DDM provozuje dopravní hřiště, jsme jeli plni nadšení a očekávání. Důkladná příprava se vyplatila a průkaz cyklisty si odvezlo 18 žáků.

   

  FOTOGRAFIE

 •  

  Pohár rozhlasu

  Atletické závody pod názvem Pohár rozhlasu se uskutečnil v Třebíči na stadionu TJ Spartak. Mezi zástupci 29 družstev chlapců a děvčat byli i naši školy. Sedmičlenné družstvo starších žáků ve složení Michal Koláčka, Jan Nečas, David Kopuletý, Šimon Mareček, Martin Robotka, Patrik Dočkal a Radovan Suchý. Jejich dobré výkony stačili na celkové 12. místo. Největšího úspěchu dosáhl Michal Koláčka, když skočil osobní maximum do výšky 163 cm a obsadil čtvrté místo.

  foto

 •  

  Alternátor

  Žáci deváteho ročníku navštívili ekotechnické centrum  Alternátor v bývalém závodě BOPO v Třebíči Borovině. Prošli si expozice, které jim přiblížili vývoj výroby elektřiny od minulosti po současnost. Na závěr shlédli projekci na kouli věnovanou sluneční soustavě.

  Akce byla realizována v souvislosti s udržitelností projektu Perspektiva II, který byl realizovánna ZŠ BUdišov v rámci programu OPVK v roce 2009 - 2012 (financováno z ESF a rozpočtu ČR)

   

  foto

 •  

  Exkurze - Čáslav a Kutná Hora

  V úterý 17.5. navštívili vybraní žáci naší školy 21. základnu taktického letectva Čáslav, která je jednou z hlavních složek Vzdušných sil Armády České republiky.

  fotografie

 •  

  Podpora sportovních aktivit od VZP

  Žáci, kteří jsou pojištěni u VZP, mohou v případě sportovních aktivit čerpat příspěvek na preventivní programy.

   

 •  

  Anglický jazyk - týden s rodilou mluvčí

  V týdnu od 16. do 20. 5. 2016 prožívají naši osmáci a deváťáci jedinečnou výuku - každý den šest vyučovacích hodin s anglicky hovořící lektorkou. 

  fotoaj

 •  

  Děti ráje

  V neděli 15. května 2016 vyrazili zájemci z řad dětí do Brna na muzikál Děti ráje. Představení trvalo bezmála 4 hodiny a celá show žáky uchvátila. Z Boby centra jsme odjížděli příjemně unaveni a plni zážitků jsme se večer vraceli domů.

 •  

  Robinson Jihlava - Školní výlet 1. stupeň

  Ve čtvrtek 12. května vyrazili žáci 1. stupně na školní výlet do zábavného parku Robinson v Jihlavě. Během dvouhodinového programu vyzkoušeli většinu atrakcí, protáhli svá tělíčka, zajezdili si na dopravním hřišti, vyzkoušeli laserovou střelnici a stihli i občerstvení. Domů odjížděli unavení, ale spokojení a plní dojmů a zážitků.

  FOTOGRAFIE

 •  

  Zážitky z kroužků

  Fotografie z odpoledních zájmových útvarů

 •  

  Naučné tabule ve školní zahradě

  Oko - do světa okno: to je téma pro výzdobu tabulí ve školní zahradě. Zveme k nahlédnutí.

  Akce byla realizována v souvislosti s udržitelností projektu Perspektiva II, který byl realizovánna ZŠ BUdišov v rámci programu OPVK v roce 2009 - 2012 (financováno z ESF a rozpočtu ČR)

  Fotografie

 •  

  Sběr léčivých bylin

  V letošním roce sbíráme tyto byliny:

  - hluchavka bílá květ

  - sedmikráska obecná květ

  - bříza bělokorá list

  - kopřiva dvoudomá list

  - smetánka lékařská list

  - pomerančová kůra

  - citronová kůra

   

 •  

  Besídka ke Dni matek

  V pátek 6. května v 17 hodin se uskutečnila již tradiční besídka ke Dni matek.  Po několik týdnů se děti pod vedením svých učitelů pečlivě připravovaly, aby maminkám i ostatním návštěvníkům předvedly svá různorodá vystoupení. Kdo přišel, nelitoval. 

  fotografie

 •  

  Šesťáci a včely

  6.května 2016 - žáci šesté třídy absolvovali zajímavý ekologický výukový program nejen a včelách.

  vcely-ostruvek

 •  

  Besídka ke Dni matek - pozvánka

 •  

  Časovka

  V úterý 3. května se ukutečnila 4. časovka z Budišova do Vladislavi a zpět.

  fotografie

 •  

  Deváťáci v ekologickém centru Baliny

  29. dubna vyrazili deváťáci na kolech směrem na Hodov do Balin.

  baliny

 •  

  Duben - ještě tam budem?

  Dubnové zahradničení a jiné snažení v okolí školy.

  zahrada

 •  

  Ostrůvek 7. třída

  Jak rostliny dobývají svět

 •  

  Quest

  Starší žáci z přírodovědného kroužku připravili pro své mladší spolužáky z prvního stupně hru ve školní zahradě formou questu.

  quest

 •  

  Sběr papíru

  Ve středu 27.4. se žáci školy zapojili do tradičního sběru starého papíru.

  fotografie

 •  

  Velká přestávka ve školní zahradě

  Od dubna mají žáci možnost trávit přestávku na svačinku ve školní zahradě.

  prestavka

 •  

  První pomoc do škol

  Stalo se již tradicí, že pro naše osmáky zajišťujeme program PP do škol. 

  foto PP

 •  

  SBĚR STARÉHO PAPÍRU - 27.4.

  Základní škola Budišov organizuje tradiční jarní sběr starého papíru.

   

 •  

  VZPoura úrazům

  VZPoura úrazům - program do škol pod záštitou VZP (všeobecné zdravotní pojišťovny).

  fotoVZP

 •  

  Alternátor Třebíč

  Žáci naší školy se školním parlamentem navštívili vědecké centrum Alternátor Třebíč. Centrum je děleno do více celků, kdy hlavní část centra je cílena na expozici obnovitelných zdrojů energie. 


  Akce byla realizována v souvislosti s udržitelností projektu Perspektiva II, který byl realizovánna ZŠ BUdišov v rámci programu OPVK v roce 2009 - 2012 (financováno z ESF a rozpočtu ČR)

  fotografie

 •  

  Florbalový turnaj pro 1.stupeň

  Florbal je mezi žáky velmi oblíbená hra, proto jsme se školním parlamentem zorganizovali další ročník florbalového turnaje.

  fotografie

 •  

  Stavíme s Merkurem a Rotem

  Měsíc únor je ve škole věnován rozvíjení manuálních zručností, trpělivosti a nápaditosti.

  fotografie

 •  

  Školní kolo v recitaci

  Ve čtvrtek 21.ledna proběhlo na naší škole školní kolo v recitaci

  fotografie

 •  

  Divadelní představení v Třebíči

  Dne 17. 3. 2016 se žáci 9., 8. a někteří ze 7. roč. zúčastnili představení v divadle Pasáž v Třebíči.

 •  

  Druháci na Ostrůvku

  Na konci března navštívili naši druháci SEV Ostrůvek, na programu bylo téma Proutěné Velikonoce.

  foto2.tr.

 •  

  Sběr použitého kuchyňského oleje

   Naše škola se zapojila do programu vladislavské firmy Fritex. 

 •  

  Lyžařský kurz v Krkonoších

  Žáci 7. ročníku se zúčastnili od 21. do 27. února lyžařského kurzu v Krkonoších. S cílem osvojit si základní lyžařské dovednosti jak v ve sjezdovém, tak i běžeckém lyžování odjelo 21 žáků naší školy. Jejich lyžařským působištěm byly kopce mezi Špindlerovým Mlýnem a Pecí pod Sněžkou v penzionu Andula v areálu Friesových boud..........

  fotografie

 •  

  Předtančení 2016

  20. ledna jsme dotancovali a takhle nám to slušelo.

 •  

  Zápis do 1. třídy

  V pátek 5. února se naše škola zaplnila budoucími prvňáčky.

  Děti přišly do školy v doprovodu svých rodičů plné očekávání. Každé z nich se snažilo plnit své první úkoly ve škole.

  více ....

   

  fotografie

 •  

  Školní psycholog

  Od 1.1.2016 působí na škole na pozici školního psychologa Bc. Kateřina Urbánková.

 •  

  Projektový den - práce se dřevem a plastem

  fotografie

 •  

  "Bezpečná třída"

  Zjistit, jaké je klima ve třídě, může učitel nejen každodenním kontaktem s dětmi, ale i standardizovanými metodami. 

  fotografie

 •  

  Cesta do Anglie

  Ve dnech 5. 12. - 11. 12. navštívili vybraní žáci z osmé a deváté třídy Anglii.


  Akce byla realizována v souvislosti s udržitelností projektu Perspektiva II, který byl realizovánna ZŠ BUdišov v rámci programu OPVK v roce 2009 - 2012 (financováno z ESF a rozpočtu ČR)

  fotografie

 •  

  Polytechnické vzdělávání na základní škole Budišov (Výzva 57)

  Na naší škole relizujeme projekt k rozšíření technických dovedností žáků.

  Více informací zde

 •  

  Dotazník pro rodiče

  V září letošního školního roku jsme zaslali rodičům prostřednictvím dětí dotazník, ve kterém se mohli anonymně vyjádřit ke vzdělávání ve škole. Na základě odpovědí jsme vyhodnotili jednotlivé otázky a zde předkládáme výčet odpovědí.

  Jsme rádi za všechny postřehy ze strany rodičovské veřejnosti. Pozitivní ohlasy nás těší a ty ostatní se budeme snažit v budounu obhájit či zdárně řešit.

  Pokud se objeví v budoucnu skutečnost, kterou potřebujete řešit, tak nabízíme následující řešení:

  kontaktovat svého třídního důvěrníka, třídního učitele, výchovného poradce či přímo vedení školy.

                                                                                                                                            Mgr. Milan Procházka

 •  

  Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních škol

  Naše škola požádala a byla úspěšná v dotačním programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 a získala tak pro výuku stavebnice Merkur v celkové hodnotě 45 650 Kč.

 •  

  Sběr vybitých baterií

  Žáci naší školy už druhým rokem sbírají baterie a účastní se soutěže tříd. 

  baterie

 •  

  Den otevřených dveří a kolaudace zateplení budovy

  Ve čtvrtek 15.10.2015 se od 16 hodin uskutečnil Den otevřených dveří spojený s kolaudací zateplení školní budovy.

  foto

 •  

  Stavíme si s Merkurem

  Školní parlament pořádal v pondělí 12. října pro žáky školy Stavíme si s Merkurem.

  fotografie

 •  

  Sportuj ve škole

  Sportuj ve škole je název projektu, který podporuje VZP a rodiče dětí, které navštěvují sportovní kroužek na škole mohou žádat finanční příspěvek do výše 500 Kč. Více informací v přiložených dokumentech a na sportongo.com

 •  

  Ples školy

  V sobotu 16. ledna 2016 se uskuteční 3. školní ples. Vstupenky s místenkou v ceně 120 Kč jsou v prodeji od 16. 12. 2015 u paní Hortové. Děkujeme všem sponzorům za podporu plesu.

 •  

  Čtenářství a AJ v ZŠ Budišov

  Na naší škole realizujeme projekt: Čtenářství a AJ v ZŠ Budišov

  Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1404

  Období realizace: 01. 07. 2015 – 31. 12. 2015           

   

   

   


    

   

  více informací na info

 •  

  Příspěvky

  Ostatní příspěvky najdete v archivu.

  archiv