Vítáme Vás

NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH ZŠ BUDIŠOV

ZŠ Budišov - příspěvková organizace

Budišov 221, 675 03
724091786
skola@zsbudisov.cz

 

hodnocení článku:, počet hlasů:
(5 hvězdiček je nejvíce)
 •  

  Sběr papíru

  V pátek 21.10.2016 organizujeme tradiční podzimní sběr papíru. 

 •  

  Evropský den jazyků

  Dne 26. září si každoročně připomínáme Evropský den jazyků, jehož cílem je motivovat ke studiu cizích jazyků a poznávání rozmanitosti evropských kultur.

  fotografie

 •  

  Běh naděje 2016

  V úterý 20.9.2016 od 8:00 hodin se uskutečnil v zámeckém parku Běh naděje.

  fotografie

  fotopark

 •  

  Běh zámeckým parkem

  V pátek 16.9. se konal tradiční Běh zámeckým parkem.

  fotografie

 •  

  Divadlo Slunečnice Brno

  Ve tředu 14.9. nás navštívilo brněnské divadlo Slunečnice se svým hudebním představením, kterým jsme chtěli našim žákům připomenout Den jazyků, který si připomínáme 26. 9

  fotografie

 •  

  Den jazyků

  26. září je Dnem jazyků

 •  

  Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

  Ve čtvrtek 1. září byl na naší škole slavnostně zahájen nový školní rok 2016/2017.

  fotografie

 •  

  Školní družina, školní klub - kontakty

  Stará Hana 739 049 372 - ŠD

  Veronika Dostálová 733 646 567 - ŠD

  Hana Zejdová 605 050 714 - ŠK

 •  

  Zahájení školního roku

   

  Školní rok 2016/2017 bude slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září v 8 hodin před budovou školy.

   

  Školní jídelna, klub i družina budou v provozu pro přihlášené žáky od pátku 2. září.

   

                                                                                                                 Mgr. Milan Procházka, ředitel

 •  

  Školní zahrada o prázdninách

  fotografie

 •  

  Příměstský tábor v ZŠ Budišov

  V druhé polovině prázdnin začali žáci prvního stupně základní školy navštěvovat příměstský tábor.

  fotografie

 •  

  Prázdninový provoz

 •  

  Příměstský tábor v srpnu v ZŠ Budišov

  Od srpna 2016 mohou rodiče žáků 1. stupně využít nabídky základní školy a umístit své děti do příměstského tábora.

 •  

  Hurá prázdniny

   Milí žáci naší základní školy,

   

  dnes jsem společně zakončili školní rok a zítra Vám začínají prázdniny, na které se všichni určitě moc těšíte.
  Celý rok jste pilně pracovali, někdo méně a někdo více, což se projevilo i na vašem vysvědčení, které jste si dnes přinesli domů. 
  Je to první opravdové vysvědčení našich prvňáčků, ale také poslední vysvědčení žáků 9. ročníku.
  Přeji vám hodně sluníčka a krásné prázdniny.

   

   

  Chtěl bych  poděkovat všem vyučujícím, vychovatelkám ŠD a také všem provozním zaměstnancům za jejich náročnou práci.                                                                                                Mgr. Milan Procházka, ředitel

 •  

  Práce na pozemku

  V průběhu prázdnin mají žáci se svými učiteli dobrovolné služby na školním pozemku, zalévají záhony i truhlíky a plejí plevele.

  foto

 •  

  Slavnostní zakončení školního roku 2015 -16

  Poslední červnový den se uskutečnilo před budovou školy slavnostní zakončení školního roku 2015 - 16. Po přivítání všech panem ředitelem Milanem Procházkou a panem starostou Petrem Piňosem, byla zhodnocena činnost školy a oceněni nejlepší žáci. V závěru se představili žáci devátého ročníku, kteří byli pasováni na absolventy školy.

  Uznání za svoji práci dostali všichni pedagogičtí pracovníci i správní zaměstnanci školy. 

  fotografie

   

 •  

  Rozloučení s 9.třídou na úřadu městyse Budišov

  Žáci devátého ročníku se v úterý 28.6.2016 přišli rozloučit s panem starostou Petrem Piňosem na úřadu městyse Budišov. Po krátkém projevu se zapsali do kroniky a byl jim předán upomínkový předmět. Závěrem se s nimi rozloučil i pan ředitel Milan Procházka a popřál jim hodně úspěchů v dalším studiu.

  fotografie

   

 •  

  Den před vysvědčením

  Žáci 6., 7. a 8. třídy nezačli svůj předposlední den ve škole jako každý rok pochoďákem, ale malou výpomocí sběrem kamení na dětském hřišti za školou.

  fotogtafie

 •  

  Sportovní dopoledne

  V pondělí 27.6. proběhlo se žáky 6. a 7. třídy sportovní dopoledne.

  fotografie

 •  

  Aguapark Laguna

  V pondělí 27.6. pořádal školní parlament návštěvu aquaparku Laguna v Třebíči.

  fotografie

 •  

  Dětské dopoledne

  Naši deváťáci připravili pro děti z 1.stupně spoustu zajímavých disciplín.

  fotografie

 •  

  Exkurze - Anteria

  V pátek 24.6. se žáci 7.třídy vypravili na exkuzi do místní firmy Anteria, která se zabývá výrobou nábytku do kanceláří, škol a laboratoří.

  Akce byla realizována v souvislosti s udržitelností projektu Perspektiva II, který byl realizovánna ZŠ BUdišov v rámci programu OPVK v roce 2009 - 2012 (financováno z ESF a rozpočtu ČR)

  fotografie

 •  

  Jak se žije s hendikepem

  Životy lidí jsou velmi odlišné. O tom, jak se žije lidem s omezením, se mohli přesvědčit osmáci ve středisku v Balinách (Chaloupky o.p.s.).

   fotobaliny

 •  

  Odměny za sběr papíru

  V jarním sběru papíru obsadili šesťáci krásné třetí místo, třeťáci druhé místo a vítězem se stala druhá třída. Odměnou jim byl nejen dobrý pocit, ale i kornout zmrzliny a finanční příspěvek na zakoupení výkresů a sešitů. Blahopřejeme.

  fotografie

 •  

  Vv na školní zahradě

  Poslední týden ve školním roce proběhla hodina výtvarné výchovy s žáky 7. třídy na školní zahradě.

  fotografie

 •  

  Ročníkové práce žáků 9. třídy

  Ještě nedávno to byly malé děti ...

  A nyní stáli přede všemi sebevědomí mladí lidé, kteří se velmi zodpovědně zhostili svého úkolu.

  FOTO RP

 •  

  ŠD - stavíme s Merkurem

  fotografie

 •  

  75. výročí posledního letu por. let. Leonharda Smrčka

  U příležitosti slavnostního pietního aktu zazpívaly žákyně naší ZŠ státní hymnu České republiky.

 •  

  Posezení s kytarou

  V krásný páteční podvečer 24. 6. 2016 se ve školní zahradě uskutečnila akce, na kterou budou děti dlouho vzpomínat. Postavili jsme stany, nachystali ohniště, opekli špekáčky, a hlavně - zahráli jsme si na kytary. Zazpívat si, posedět a opéct špekáček přišlo mnoho zájemců, kteří okolo 22. hodiny odcházeli spokojeně domů. Některé děti však chtěly strávit dobrodružnou noc pod stanem. Počasí nám přálo, noc byla teplá, a tak po chvíli štěbetání všichni spokojeně usnuli. Ráno nás sluníčko přivítalo do dalšího dne, děti se proskotačily, nasnídaly, sbalily stany a kolem osmé odjížděly se svými rodiči spokojeně domů.

  Akce byla realizována v souvislosti s udržitelností projektu Perspektiva II, který byl realizovánna ZŠ BUdišov v rámci programu OPVK v roce 2009 - 2012 (financováno z ESF a rozpočtu ČR)

   

  FOTOGRAFIE

 •  

  Výlet do ZOO v Jihlavě

  Poštolky v ZOO.

  fotozoo

 •  

  Beseda s Ondrou Zmeškalem

  21. 6. 2016 besedovali žáci 7. a 8. třídy s Ondrou Zmeškalem, rodákem z nedalekého Nového Telečkova.

  foto ondra

 •  

  Návštěva

 •  

  POZVÁNKA

  V pátek 24. 6. 2016 se v prostoru zahrady při ZŠ Budišov uskuteční

   

  VEČERNÍ POSEZENÍ S KYTAROU

   

  Začátek v 18:00 hod.

  Zváni jsou žáci školy i ostatní zájemci

  Možnost opečení vlastního špekáčku

 •  

  Školní výlet 6.třídy

  Ve čtvrtek 16. 6. strávili žáci 6. třídy krásný slunečný den na výletě v ZOO Jihlava.

  fotografie

 •  

  Divadlo v MŠ Budišov

  V pondělí 13.6. se žáci třetí a čtvrté třídy vydali do mateřské školky na divadlo O dvanácti měsíškách.

  fotografie

 •  

  Ročníkové práce žáků 9. třídy

  Zveme Vás na veřejné prezentace ročníkových prací žáků 9. třídy.

  Akce se uskuteční 27. června 2015 od 17:00 hodin v prostorách relaxační učebny ZŠ.

  Srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.

 •  

  Letní výcvikový kurz

  Od pondělí 6.6. do pátku 10.6. se žáci 8. ročníku zúčastnili vodácko cyklistického kurzu v RS Krkavec u Veselí nad Lužnicí.

  fotografie

 •  

  Práce na školní zahradě

  Žáci naší školy pracují v hodinách Člověk a svět práce na školní zahradě.

  fotografie

 •  

  Klima třídy - 9.třída

  Žáci 9.třídy hovoří v kruhu se školní psycholožkou na téma klima třídy.

  fotografie

 •  

  Sportovní setkání škol Budišov, Mikulov a Žarošice

  Od středy 1.6. do pátku 3.6. vyjela do Mikulova dvanáctičlenná skupina vybraných žáků druhého stupně, aby reprezentovala naší školu na Sportovním setkání škol - Mikulov, Budišov a Žarošice.

  fotografie

 •  

  Čistá Vysočina

  Krajský úřad Kraje Vysočina vyhlásil v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina VIII. ročník úklidu prostranství u silnic a ostatních komunikací našeho kraje.

  fotografie

 •  

  Prvňáčci a deváťáci v zámeckém parku

   Ve čtvrtek 9. června 2016 se v zámeckém parku uskutečnilo setkání žáků deváté třídy s žáky první třídy. Na dvaceti dvou stanovištích plnilli prvňáčci úkoly z tělesné výchovy, výtvarné výchovy, čtení, prvouky, matematiky, anglického jazyka, hudební výchovy i pracovních činností.

  Deváťáci jim vše vysvětlili a hodně jim pomáhali. Za správné provedení dostali paprsek (lýko) ke svému sluníčku, které si den před tím vyrobili. I přes nepřízeň počasí byla práce dokončena a sluníčka se všemi paprsky rozzářena.

  fotopark

 •  

  Dopravní hřiště

  V pátek 27. 5. 2016 prokazovali žáci 4. třídy teoretické a praktické znalosti z pravidel silničního provozu, aby mohli získat Průkaz cyklisty. Této zkoušce předcházela důkladná příprava - děti si zkoušely vypracovávat testy, zkoušely zvládat kruhový objezd, učily se znát pravidlo přednosti zprava, jak správně odbočit vlevo, a mnoho dalších nezbytností. Do Třebíče na ZŠ Bartuškova, kde DDM provozuje dopravní hřiště, jsme jeli plni nadšení a očekávání. Důkladná příprava se vyplatila a průkaz cyklisty si odvezlo 18 žáků.

   

  FOTOGRAFIE

 •  

  Pohár rozhlasu

  Atletické závody pod názvem Pohár rozhlasu se uskutečnil v Třebíči na stadionu TJ Spartak. Mezi zástupci 29 družstev chlapců a děvčat byli i naši školy. Sedmičlenné družstvo starších žáků ve složení Michal Koláčka, Jan Nečas, David Kopuletý, Šimon Mareček, Martin Robotka, Patrik Dočkal a Radovan Suchý. Jejich dobré výkony stačili na celkové 12. místo. Největšího úspěchu dosáhl Michal Koláčka, když skočil osobní maximum do výšky 163 cm a obsadil čtvrté místo.

  foto

 •  

  Alternátor

  Žáci deváteho ročníku navštívili ekotechnické centrum  Alternátor v bývalém závodě BOPO v Třebíči Borovině. Prošli si expozice, které jim přiblížili vývoj výroby elektřiny od minulosti po současnost. Na závěr shlédli projekci na kouli věnovanou sluneční soustavě.

  Akce byla realizována v souvislosti s udržitelností projektu Perspektiva II, který byl realizovánna ZŠ BUdišov v rámci programu OPVK v roce 2009 - 2012 (financováno z ESF a rozpočtu ČR)

   

  foto

 •  

  Exkurze - Čáslav a Kutná Hora

  V úterý 17.5. navštívili vybraní žáci naší školy 21. základnu taktického letectva Čáslav, která je jednou z hlavních složek Vzdušných sil Armády České republiky.

  fotografie

 •  

  Podpora sportovních aktivit od VZP

  Žáci, kteří jsou pojištěni u VZP, mohou v případě sportovních aktivit čerpat příspěvek na preventivní programy.

   

 •  

  Anglický jazyk - týden s rodilou mluvčí

  V týdnu od 16. do 20. 5. 2016 prožívají naši osmáci a deváťáci jedinečnou výuku - každý den šest vyučovacích hodin s anglicky hovořící lektorkou. 

  fotoaj

 •  

  Děti ráje

  V neděli 15. května 2016 vyrazili zájemci z řad dětí do Brna na muzikál Děti ráje. Představení trvalo bezmála 4 hodiny a celá show žáky uchvátila. Z Boby centra jsme odjížděli příjemně unaveni a plni zážitků jsme se večer vraceli domů.

 •  

  Robinson Jihlava - Školní výlet 1. stupeň

  Ve čtvrtek 12. května vyrazili žáci 1. stupně na školní výlet do zábavného parku Robinson v Jihlavě. Během dvouhodinového programu vyzkoušeli většinu atrakcí, protáhli svá tělíčka, zajezdili si na dopravním hřišti, vyzkoušeli laserovou střelnici a stihli i občerstvení. Domů odjížděli unavení, ale spokojení a plní dojmů a zážitků.

  FOTOGRAFIE

 •  

  Zážitky z kroužků

  Fotografie z odpoledních zájmových útvarů

 •  

  Naučné tabule ve školní zahradě

  Oko - do světa okno: to je téma pro výzdobu tabulí ve školní zahradě. Zveme k nahlédnutí.

  Akce byla realizována v souvislosti s udržitelností projektu Perspektiva II, který byl realizovánna ZŠ BUdišov v rámci programu OPVK v roce 2009 - 2012 (financováno z ESF a rozpočtu ČR)

  Fotografie

 •  

  Sběr léčivých bylin

  V letošním roce sbíráme tyto byliny:

  - hluchavka bílá květ

  - sedmikráska obecná květ

  - bříza bělokorá list

  - kopřiva dvoudomá list

  - smetánka lékařská list

  - pomerančová kůra

  - citronová kůra

   

 •  

  Besídka ke Dni matek

  V pátek 6. května v 17 hodin se uskutečnila již tradiční besídka ke Dni matek.  Po několik týdnů se děti pod vedením svých učitelů pečlivě připravovaly, aby maminkám i ostatním návštěvníkům předvedly svá různorodá vystoupení. Kdo přišel, nelitoval. 

  fotografie

 •  

  Šesťáci a včely

  6.května 2016 - žáci šesté třídy absolvovali zajímavý ekologický výukový program nejen a včelách.

  vcely-ostruvek

 •  

  Besídka ke Dni matek - pozvánka

 •  

  Časovka

  V úterý 3. května se ukutečnila 4. časovka z Budišova do Vladislavi a zpět.

  fotografie

 •  

  Deváťáci v ekologickém centru Baliny

  29. dubna vyrazili deváťáci na kolech směrem na Hodov do Balin.

  baliny

 •  

  Duben - ještě tam budem?

  Dubnové zahradničení a jiné snažení v okolí školy.

  zahrada

 •  

  Ostrůvek 7. třída

  Jak rostliny dobývají svět

 •  

  Quest

  Starší žáci z přírodovědného kroužku připravili pro své mladší spolužáky z prvního stupně hru ve školní zahradě formou questu.

  quest

 •  

  Sběr papíru

  Ve středu 27.4. se žáci školy zapojili do tradičního sběru starého papíru.

  fotografie

 •  

  Velká přestávka ve školní zahradě

  Od dubna mají žáci možnost trávit přestávku na svačinku ve školní zahradě.

  prestavka

 •  

  První pomoc do škol

  Stalo se již tradicí, že pro naše osmáky zajišťujeme program PP do škol. 

  foto PP

 •  

  SBĚR STARÉHO PAPÍRU - 27.4.

  Základní škola Budišov organizuje tradiční jarní sběr starého papíru.

   

 •  

  VZPoura úrazům

  VZPoura úrazům - program do škol pod záštitou VZP (všeobecné zdravotní pojišťovny).

  fotoVZP

 •  

  Školní rok 2015/16

 •  

  Příspěvky

  Ostatní příspěvky najdete v archivu.

  archiv