Obsah

Zaměstnanci

PEDAGOGICKÝ SBOR
JMÉNO, PŘIJÍMENÍ KVALIFIKOVANOST VÝUKA POZNÁMKA, KONTAKT
Mgr. Milan Procházka F, M, TV F, Tv, Čp ředitel
milan.prochazka@zsbudisov.cz 
724 091 786
Mgr. Veronika Ležáková 1. stupeň, Aj Aj, Vv 4.B

zástupkyně ředitele 

veronika.lezakova@zsbudisov.cz

Mgr. Lenka Vacková 1. stupeň 2. třída třídní uč. 2. třídy   
lenka.vackova@zsbudisov.cz
Mgr. Věra Křečková 1. stupeň 3. třída, Aj1.tř., Pč 1.tř.

třídní uč. 3. třídy

vera.kreckova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Smrčková 1. stupeň 1.A.třída, Prv 2.tř., Pč 4.B třídní uč. 1.A třídy, jana.smrckova@zsbudisov.cz
Mgr. Jana Šubertová 1.stupeň, spec.ped.

1.B  třída

vých.poradce pro 1.st., šk.

metodik prevence

třídní uč. 1.B třídy, 
jana.subertova@zsbudisov.cz
Mgr. Eva Bílková 1. stupeň 5. třída, Aj 4A,B, Tv 4B

třídní uč.5. třídy 

eva.bilkova@zsbudisov.cz

Mgr. Vladimíra Stará 1. stupeň

4.B třída, Hv 2.st., Aj 4.A,

Hv 4.A 

třídní uč. 4.B třídy
vladimira.stara@zsbudisov.cz

Mgr. Monika Kobielová M, Ov 7. třída, M,Vo,Tv, VkZ

třídní uč.7.třídy 

monika.kobielova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Polendová

Aj, Čj, D 8.třída Aj, D, VkZ, Čj

třídní uč. 8.třídy
jana.polendova@zsbudisov.cz

Mgr. Ondřej Bachr M, Z 9.tř. M, Z, Tv, VkZ, CzM třídní uč. 9. třídy
ondrej.bachr@zsbudisov.cz
Mgr. Lenka Procházková 

6.B tř.,ČP, F, Vv, VkZ, Inf,

Vl 4B,5tř., Přv 4B, 5.tř.

třídní uč. 6.B třídy 
lenka.prochazkova@zsbudisov.cz
Ing. Jana Janová Bi, Ch

6.A tř.,Pč, Ch, Př, Čp, Rj,

VkZ

třídní uč. 6.A třídy jana.janova@zsbudisov.cz

Mgr. Eva Šabatová Čj, Vv Čj, Vv, CzČj eva.sabatova@zsbudisov.cz
Mgr. Růžena Odehnalová Nj, Tv

Nj, Tv, Vv, Prv 3.tř., Vv 4.A,

3.tř., 5.tř., Tv 5.tř.

ruzena.odehnalova@zsbudisov.cz

Mgr. Petra Juhasová 4. tř., Ev 8.tř., ČP 6A,B třídní uč. 4. A třídy  petra.juhasova@zsbudisov.cz
Bc. Jan Pelán D, Ov D, Ov, Tv, Pkz  
Hana Stará vychovatelka ŠD

724 378 338, hana.stara@zsbudisov.cz

Bc. Hana Zejdová vychovatelka DK hana.zejdova@zsbudisov.cz
Veronika Dostálová AP, vychovatelka ŠD, Pč 5.tř. veronika.dostalova@zsbudisov.cz

 Petra Šabacká                                     AP

Barbora Mikysková                                                                        Vv 7.tř., VO 8.tř.

                                                                                                       vých.poradce pro 2.st.

                                                                                                           

EKONOMICKÝ ÚSEK
titul, jméno, příjmení zařazení kontakty
Ivana Svobodová hospodářka 734 404 384
ivana.svobodova@zsbudisov.cz
     
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Jiří Svoboda školník  
Marie Hladká uklízečka  
Věra Kučerová uklízečka  
     
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Dagmar Abesková vedoucí ŠJ 606 074 936
dagmar.abeskova@zsbudisov.cz
Jana Hažmuková kuchařka  
Jitka Pacalová  kuchařka  
Marcela Chytková pomocná pracovní síla