Obsah

Zaměstnanci

PEDAGOGICKÝ SBOR
JMÉNO, PŘIJÍMENÍ APROBACE VÝUKA POZNÁMKA, KONTAKT
Mgr. Milan Procházka F, M, TV F, Tv ředitel
milan.prochazka@zsbudisov.cz 
724 091 786
Ing. Jana Janová Bi, CH Př, Ch zástupkyně ředitele jana.janova@zsbudisov.cz
Mgr. Marie Nováčková 1. stupeň 3. třída třídní uč. 3. třídy marie.novackova@zsbudisov.cz
Mgr. Věra Křečková 1. stupeň 1. třída

třídní uč. 1. třídy

vera.kreckova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Šubertová 1.stupeň, spec.ped. 2.B  třída třídní uč. 2.B třídy, 
jana.subertova@zsbudisov.cz
Mgr. Vladimíra Stará 1. stupeň 4. třída, Hv

třídní uč. 4. třídy
vladimira.stara@zsbudisov.cz

Mgr. Lenka Vacková 1. stupeň 5. třída třídní uč. 5. třídy   
lenka.vackova@zsbudisov.cz
Mgr. Jana Smrčková 1. stupeň 2.A.třída

třídní uč. 2.A třídy

jana.smrckova@zsbudisov.cz

Mgr. Lenka Procházková  8. tř.,ČP, Tv, F, Rj, Vv, VkZ, Inf třídní uč. 8.třídy 
lenka.prochazkova@zsbudisov.cz
Mgr. Veronika Ležáková 1. stupeň, Aj 9. třída, Aj, Vkz, Inf, ČP

třídní uč. 9.třídy 

veronika.lezakova@zsbudisov.cz

Mgr. Eva Šabatová Čj, Vv Čj, Vv eva.sabatova@zsbudisov.cz
Mgr. Ondřej Bachr M, Z 7.A.tř. M, Z, Tv, Inf, VkZ

třídní uč. 7.A třídy
ondrej.bachr@zsbudisov.cz

Mgr. Marie Böhmová Čj, Ov Čj, D, Nj, VkO, výchovný poradce, marie.bohmova@zsbudisov.cz
Mgr. Monika Kašíková M, Ov 7.B třída, M, VkO, Tv, Inf, VkZ,  třídní uč.7.B třídy monika.kasikova@zsbudisov.cz
Mgr. Petra Juhasová Nj, D, ČP, Z, Př, Ev petra.juhasova@zsbudisov.cz
Mgr. Jana Polendová Aj, Čj, D Aj, D, VkZ třídní uč. 6.třídy
jana.polendova@zsbudisov.cz
Hana Stará vychovatelka ŠD, Pč, Vv 724 378 338, hana.stara@zsbudisov.cz
Hana Zejdová AP, vychovatelka ŠK hana.zejdova@zsbudisov.cz
Veronika Dostálová AP, vychovatelka ŠD veronika.dostalova@zsbudisov.cz

 Petra Šabacká                                      AP

 

EKONOMICKÝ ÚSEK
titul, jméno, příjmení zařazení kontakty
Ivana Svobodová hospodářka 734 404 384
ivana.svobodova@zsbudisov.cz
     
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Jiří Svoboda školník  
Marie Hladká uklízečka  
Věra Kučerová uklízečka  
     
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Dagmar Abesková vedoucí ŠJ 606 074 936
dagmar.abeskova@zsbudisov.cz
Jana Hažmuková kuchařka  
Jitka Pacalová  kuchařka  
Marcela Chytková pomocná pracovní síla