Obsah

Zaměstnanci

PEDAGOGICKÝ SBOR
JMÉNO, PŘIJÍMENÍ APROBACE VÝUKA POZNÁMKA, KONTAKT
Mgr. Milan Procházka F, M, TV F, Tv, CzM ředitel
milan.prochazka@zsbudisov.cz 
724 091 786
Mgr. Veronika Ležáková 1. stupeň, Aj Aj

zástupkyně ředitele 

veronika.lezakova@zsbudisov.cz

Mgr. Lenka Vacková 1. stupeň 1. třída třídní uč. 1. třídy   
lenka.vackova@zsbudisov.cz
Mgr. Věra Křečková 1. stupeň 2. třída

třídní uč. 2. třídy

vera.kreckova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Smrčková 1. stupeň 3.A.třída třídní uč. 3.A třídyjana.smrckova@zsbudisov.cz
Mgr. Jana Šubertová 1.stupeň, spec.ped. 3.B  třída třídní uč. 3.B třídy, 
jana.subertova@zsbudisov.cz
Mgr. Eva Bílková 1. stupeň 4. třída

třídní uč.4. třídy 

eva.bilkova@zsbudisov.cz

Mgr. Vladimíra Stará 1. stupeň 5.A třída, Hv

třídní uč. 5.A třídy
vladimira.stara@zsbudisov.cz

Mgr. Mirka Prášilová 1. stupeň 5.B třída třídní uč. 5.B. třídy
mirka.prasilova@zsbudisov.cz
Mgr. Monika Kobielová M, Ov 6. třída, M,Vo,Tv,CzM, VkZ,

třídní uč.6.třídy 

monika.kobielova@zsbudisov.cz

Mgr. Jana Polendová

Aj, Čj, D 7.třída Aj, D, VkZ, Čj

třídní uč. 7.třídy
jana.polendova@zsbudisov.cz

Mgr. Ondřej Bachr M, Z 8.tř. M, Z, Tv, Inf, VkZ,D třídní uč. 8. třídy
ondrej.bachr@zsbudisov.cz
Mgr. Lenka Procházková  9. tř.,ČP, Tv, F, Vv, VkZ, Inf, Prv třídní uč. 9.třídy 
lenka.prochazkova@zsbudisov.cz
Ing. Jana Janová Bi, Ch Pč, Ch, Př, Čp, Rj

jana.janova@zsbudisov.cz

Mgr. Eva Šabatová Čj, Vv Čj, Vv, Pč,Cčj, eva.sabatova@zsbudisov.cz
Mgr. Růžena Odehnalová Nj, Tv Nj, Tv, Vv

ruzena.odehnalova@zsbudisov.cz

Mgr. Petra Juhasová Nj, ČP, Ev, Rč, Vl petra.juhasova@zsbudisov.cz
Hana Stará vychovatelka ŠD

724 378 338, hana.stara@zsbudisov.cz

Bc. Hana Zejdová vychovatelka DK hana.zejdova@zsbudisov.cz
Veronika Dostálová AP, vychovatelka ŠD veronika.dostalova@zsbudisov.cz

 Petra Šabacká                                     AP

 

EKONOMICKÝ ÚSEK
titul, jméno, příjmení zařazení kontakty
Ivana Svobodová hospodářka 734 404 384
ivana.svobodova@zsbudisov.cz
     
PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI
Jiří Svoboda školník  
Marie Hladká uklízečka  
Věra Kučerová uklízečka  
     
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Dagmar Abesková vedoucí ŠJ 606 074 936
dagmar.abeskova@zsbudisov.cz
Jana Hažmuková kuchařka  
Jitka Pacalová  kuchařka  
Marcela Chytková pomocná pracovní síla