Obsah

Zápis do 1.třídy, příjímací zkoušky na SŠ

Zápis do 1. třídy - 13. 4. 2018

Zápis dětí narozených od 1.9. 2011 do 31. 8. 2012

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanoví ředitel Základní školy Budišov, že ve školním roce 2017/2018 bude otevřena jedna třída 1. ročníku.

 

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

 

                                                                                                          Mgr. Milan Procházka

                                                                                                                   ředitel školy