Obsah

Základní škola Budišov

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání.

Škola se nachází nedaleko centra obce. Je obklopena parčíkem, který je využíván jako zelená učebna. Součástí školy jsou školní pozemek, tělocvična a divadelní sál. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - tenisové kurty s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště azámecký park.

Budova školy je z 50. let 20. století. V roce 2006 byla dokončena přístavba nové školní kuchyně s jídelnou.  

Zásadní proměna však nastává v roce 2015, kdy škola mění svůj vzhled. Je provedena celková výměna oken se zateplením pláště budovy.

Ve škole máme v jedenácti třídách interaktivní tabule s výukovými i vzdělávacími programy, dále jazykovou, relaxační a počítačovou učebnu s připojením na internet.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR:

Polytechnické vzdělávání, Čtenářství a AJ, ORP - síťování škol, Klíč k poznání, Perspektiva, aneb učíme s projekty, Inovace výuky .

A co u nás najdete?

  • výuka angličtiny od 1. třídy
  • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku
  • lyžařský výcvik pro zájemce na prvním stupni a v 7. ročníku
  • letní výcvikový kurz v 8. ročníku
  • školní knihovnu vybavenou počítačem s připojením na internet
  • svačinku o velké přestávce ve školní jídelně
  • možnost zapojení se do mimoškolních aktivit a kroužků
  • mnoho akcí pořádaných nejen pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost

Zprávy

15.10.2018

Člověk a práce - úklid v okolí školy 1

Člověk a práce - úklid v okolí školy

Jak už je tradicí, žáci naší školy se v hodinách Člověk a práce starají také o úklid kolem školy. Sami byli překvapení, kolik odpadků se kolem školy povalovalo, a byly to hlavně PET flašky, krabice a papíry od potravin i od různých věcí.

Detail

01.10.2018

v

Sv. Václav

28.září byl Den české státnosti, který nám připomíná událost z roku 935, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn svým bratrem kníže Václav.

Detail

30.09.2018

Anglické divadlo 1

Anglické divadlo

Ve čtvrtek 27. 9. navštívilo naši školu anglické divadlo Dr. Klutz.

Detail

penize-skolam perspektiva2 poltechvzdelavani adopce external5
mrkev
cinoroda-skola ovoce-do-skol taborykluby