Obsah

Zprávy

02.06.2020

Informace k nástupu žáků 2. stupně

Od 8. 6. 2020 bude na 2. stupni probíhat pravidelná výuka ve skupinách dle ročníků. Žáci, kteří zůstávají doma, se budou nadále vzdělávat distančně. Úkoly budou zadávány jednotlivými vyučujícími.

Detail

20.05.2020

Obědy pro cizí strávníky

Od pondělí 25. května 2020 bude školní jídelna opět vařit pro cizí strávníky. Obědy v jídlonosičích budou k vyzvednutí před vchodem do jídelny v době 10.15 - 10.45 hod. Kdo má zájem o obědy, je nutné se přihlásit u vedoucí školní jídelny nejpozději do pátku 22. května 2020 do 10 hod.

Detail

19.05.2020

Provoz 1. stupně od 25. 5. 2020

Od pondělí 25. 5. 2020 je umožněna přítomnost žáků 1. stupně (1. – 5. ročník) v naší škole. Provoz 1. stupně bude zajištěn každý pracovní den od 6.30 hod. do 15.30 hod. se začátkem dopoledního vyučovacího bloku v 7.30 hod. a jeho koncem v 11.30, odpoledního bloku, zaměřeného na zájmové vzdělávání, pak od 11.00 do 15.30 hod. Od 25. 5. 2020 bude v provozu školní jídelna. Žáci 2. stupně se budou až do 30. 6. 2020 vzdělávat distančně (domácí vzdělávání jako doposud).

Detail

17.05.2020

Příměstský tábor

Příměstský tábor

Spouštíme přihlašování na letní příměstské tábory v naší škole. Vláda ČR už zveřejnila pravidla pro jejich pořádání. Podmínkou účasti na příměstském táboře bude potvrzení od lékaře a čestné prohlášení. Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete ihned naskenovat a zaslat na školní email skola@zsbudisov.cz, případně osobně od 18. 5. 2020 přinést do školy. Přihlašování uzavíráme z organizačních důvodů 18. 6. 2020.

Detail

Základní škola Budišov

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání.

Škola se nachází nedaleko centra obce. Je obklopena parčíkem, který je využíván jako zelená učebna. Součástí školy jsou školní pozemek, tělocvična a divadelní sál. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - tenisové kurty s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště azámecký park.

Budova školy je z 50. let 20. století. V roce 2006 byla dokončena přístavba nové školní kuchyně s jídelnou.  

Zásadní proměna však nastává v roce 2015, kdy škola mění svůj vzhled. Je provedena celková výměna oken se zateplením pláště budovy.

Ve škole máme v jedenácti třídách interaktivní tabule s výukovými i vzdělávacími programy, dále jazykovou, relaxační a počítačovou učebnu s připojením na internet.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR:

Šablony I a II, Polytechnické vzdělávání, Čtenářství a AJ, ORP - síťování škol, Klíč k poznání, Perspektiva, aneb učíme s projekty, Inovace výuky .

V současné době navštěvuje školu celkem 214 žáků.

A co u nás najdete?

  • výuka angličtiny od 1. třídy
  • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku
  • lyžařský výcvik pro zájemce na prvním stupni a v 7. ročníku
  • letní výcvikový kurz v 9. ročníku
  • školní knihovnu vybavenou počítačem s připojením na internet
  • svačinku o velké přestávce ve školní jídelně
  • možnost zapojení se do mimoškolních aktivit a kroužků
  • mnoho akcí pořádaných nejen pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost

Dokumenty