Obsah

Zprávy

28.09.2020

Putování po obloze 1

Putování po obloze

V úterý 8. 9. 2020 se žáci 4. třídy, zapojeni do projektu ŠABLONY II., zúčastnili projektového dne mimo ŠD s názvem „Putování po obloze“.

Detail

18.09.2020

Nošení roušek ve škole

Vážení rodiče, od pátku 18. 9. 2020 platí nová povinnost nosit roušky kromě stávajících míst i ve třídách při vyučování pro všechny žáky i učitele s výjimkou tříd 1. stupně. Žádáme Vás tedy o to, abyste zajistili, že každé dítě bude mít k dispozici dva kusy roušek – v jedné vstoupí do školy a druhou bude mít uloženou v čistém igelitovém sáčku v tašce. Během pobytu v učebnách žáci roušky používat nemusí, uloží si ji do své tašky (nejlépe opět do igelitového sáčku nebo jiného obalu). Bylo by vhodné, aby si v polovině dne použité roušky mohli vyměnit za čisté. Pokud dojde k nějaké změně, budeme Vás průběžně informovat. Děkujeme Vám za spolupráci. Mgr. Milan Procházka, ředitel školy

Detail

18.09.2020

Sportovní den 1

Sportovní den

3.9.

Detail

Základní škola Budišov

 

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání.

Škola se nachází nedaleko centra obce. Je obklopena parčíkem, který je využíván jako zelená učebna. Součástí školy jsou školní pozemek, tělocvična a divadelní sál. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - tenisové kurty s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště azámecký park.

Budova školy je z 50. let 20. století. V roce 2006 byla dokončena přístavba nové školní kuchyně s jídelnou.  

Zásadní proměna však nastává v roce 2015, kdy škola mění svůj vzhled. Je provedena celková výměna oken se zateplením pláště budovy.

Ve škole máme v jedenácti třídách interaktivní tabule s výukovými i vzdělávacími programy, dále jazykovou, relaxační a počítačovou učebnu s připojením na internet.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR:

Šablony I a II, Polytechnické vzdělávání, Čtenářství a AJ, ORP - síťování škol, Klíč k poznání, Perspektiva, aneb učíme s projekty, Inovace výuky .

V současné době navštěvuje školu celkem 214 žáků.

A co u nás najdete?

  • výuka angličtiny od 1. třídy
  • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku
  • lyžařský výcvik pro zájemce na prvním stupni a v 7. ročníku
  • letní výcvikový kurz v 9. ročníku
  • školní knihovnu vybavenou počítačem s připojením na internet
  • svačinku o velké přestávce ve školní jídelně
  • možnost zapojení se do mimoškolních aktivit a kroužků
  • mnoho akcí pořádaných nejen pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost

Dokumenty