Obsah

Základní škola Budišov

Naše škola se snaží o vytváření těch nejlepších podmínek pro školní i mimoškolní výuku a výchovu.

Snaží se zároveň o maximální spolupráci rodiny a školy a o vytváření co nejlepšího vztahu dětí a rodičů ke škole a tím k dosahování optimálních výsledků vzdělávání.

Škola se nachází nedaleko centra obce. Je obklopena parčíkem, který je využíván jako zelená učebna. Součástí školy jsou školní pozemek, tělocvična a divadelní sál. K výuce jsou dále využívány prostory v těsné blízkosti školy - tenisové kurty s umělým povrchem, travnaté fotbalové hřiště azámecký park.

Budova školy je z 50. let 20. století. V roce 2006 byla dokončena přístavba nové školní kuchyně s jídelnou.  

Zásadní proměna však nastává v roce 2015, kdy škola mění svůj vzhled. Je provedena celková výměna oken se zateplením pláště budovy.

Ve škole máme v jedenácti třídách interaktivní tabule s výukovými i vzdělávacími programy, dále jazykovou, relaxační a počítačovou učebnu s připojením na internet.

Děti používají  knihovnu, školní zahradu, dílnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu.

Škola se zapojila do projektů financovaných z ESF a rozpočtu ČR:

Polytechnické vzdělávání, Čtenářství a AJ, ORP - síťování škol, Klíč k poznání, Perspektiva, aneb učíme s projekty, Inovace výuky .

A co u nás najdete?

  • výuka angličtiny od 1. třídy
  • výuku plavání ve 3. a 4. ročníku
  • lyžařský výcvik pro zájemce na prvním stupni a v 7. ročníku
  • letní výcvikový kurz v 8. ročníku
  • školní knihovnu vybavenou počítačem s připojením na internet
  • svačinku o velké přestávce ve školní jídelně
  • možnost zapojení se do mimoškolních aktivit a kroužků
  • mnoho akcí pořádaných nejen pro děti, ale i pro rodiče a veřejnost

Zprávy

17.05.2018

Školní výlet 4. a 5. třídy

Ve čtvrtek 17. května sice již od rána nepřetržitě pršelo, žáci 4. a 5. třídy se přesto těšili na školní výlet do Tábora.

Detail

17.05.2018

Sběr léčivých bylin

Sběr léčivých bylin probíhá na naší škole do 15. června. Sbírá se: bříza - list, hluchavka bílá - květ, kopřiva dvoudomá - list, pomerančová kůra, citronová kůra, sedmikráska - květ, smetánka lékařská - list. Usušené byliny, podepsané, označené třídou a zvážené noste po prvního patra nad jídelnu.

Detail

15.05.2018

Malujeme na dětský karneval 1

Malujeme na dětský karneval

9.třída se v hodině výtvarné výchovy zapojila do přípravy dětského karnevalu. Vznikly tak obrázky v podobě pohádkových postav.

Detail

penize-skolam perspektiva2 poltechvzdelavani adopce external5
mrkev
cinoroda-skola ovoce-do-skol taborykluby