Obsah

Školní družina a klub

ŠK a ŠD navštěvují žáci od 1. do 6. třídy základní školy do naplnění kapacity. 

Pro svoji činnost ŠK a ŠD využívá dvě klubovny, dobře materiálně vybavené s prostorem pro relaxaci a společnou i individuální práci. Dále děti s vychovatelkami mohou využívat všechny společné prostory školy, tělocvičnu, víceúčelové hřiště, PC učebnu, knihovnu, zelenou učebnu, relaxační učebnu a prostor fotbalového hřiště a okolí školy. 

Kontakty

Stará Hana 739 049 372 - ŠD
Veronika Dostálová 733 646 567 - ŠD
Hana Zejdová 605 050 714 - ŠK

Platby

Příspěvek ranní ŠD 20,- Kč/měs. 
Příspěvek odpolední ŠD 100,-/měs.
Příspěvek celodenní ŠD 100,-/měs.

Provoz - pondělí až pátek

06:30 - 07:15 ranní školní klub a školní družina
11:00 - 15:00 školní družina
11:00 - 17:00 školní klub

Žádáme rodiče budoucích prvňáčků, aby se první školní den dostavili do ŠD pro zápisní lístek.

Po skončení vyučování si vychovatelka převezme děti a odchází společně na oběd. Do jídelny chodí i děti, které neobědvají.