Obsah

Žákovský parlament se bude pod vedením paní učitelky Lenky Procházkové scházet pravidelně každý měsíc. Členy parlamentu se stávají zvolení zástupci tříd, každá třída si první týden v září zvolila svého mluvčího a zástupce mluvčího. Jejich cílem je zpříjemnit život ve škole nejen žákům, ale i pedagogům, vytvořit most pro otevřenější a efektivnější komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Členové parlamentu se dále podílejí na organizaci akcí a své spolužáky o dění v parlamentu informují.