Obsah

Konzultační hodiny

 

UČITEL TŘÍDA DEN HODINA
Křečková Věra 2. út

12:30 – 13:00

Smrčková Jana 3. A čt 12:00 – 12:30
Šubertová Jana 3. B st 13:00 – 14:00
Bílková Eva 4. út 14:15 – 14:45
Stará Vladimíra 5.B út 07:00 – 08:00
Vacková Lenka 1. st 11:55 – 12:40
Polendová Jana 7. út 13:40 – 14:10
Bachr Ondřej 8. čt 13:00 – 14:00
Kobielová Monika 6. čt 12:30 - 13:00
Procházková Lenka 9. 12:00 - 13:00
Janová Jana   út 12:15 – 13:00
Šabatová Eva   st 12:00 – 12:30
Odehnalová Růžena   út 13:00 – 13:30
Juhasová Petra   út 09:00 – 09:20
Stará Hana ŠD st 15:00 – 15:15
Ležáková Veronika út 12:00 – 13:00
Procházka Milan ŘŠ po 12:30 – 13:30

 

Vážení rodiče a návštěvníci školy

 

Rádi Vám podáme o naší škole potřebné informace a umožníme Vám návštěvu školy za dodržení následujícíchpravidel


Jednání se zaměstnanci školy bez předchozího ohlášení je výjimečně možné ráno před vyučováním.

V 7:15 je nutno školu opustit.

 

  • Běžnou návštěvu si dohodněte s příslušným učitelem / zaměstnancem vždy předem (např. návštěva vyučovací hodiny, vyzvedávání úkolů, předávání dokumentů, konzultace…). Upozorňujeme, že i rozhovor s vedením školy je nutno domlouvat s předstihem.
  • Přijdete-li neohlášení a budete na okamžitém rozhovoru trvat, vyčkáte laskavě ve vestibulu do té doby, než se Vám bude moci příslušný zaměstnanec věnovat. (Tak aby nenarušil svou výuku, službu na dozoru, přípravu na vyučování, probíhající jednání či jinou nezbytnou činnost).

  • Při nedodržení tohoto postupu má službu konající zaměstnanec školy pokyn Vás v této době do budovy nepouštět. Chráníme tak především Vaše děti.