Obsah

Příspěvek SRPDŠ

Ve školním roce 2022/2023 se vybíral příspěvek SRPDŠ 300 Kč na dítě.

 

Z příspěvku se přispívá:

  • na vstupy na kulturní a sportovní akce 
  • na dopravu na kulturní a sportovní akce
  • na dopravu na zimní kurz v 7. ročníku
  • na dopravu na letní kurz v 9. ročníku
  • na oděv na předtančení v 9. ročníku
  • na vybavení, které ve škole slouží dětem
  • na odměny a občerstvení pro děti