Obsah

Aktivity podporované SRPDŠ

Školní rok 2022/2023

- vybavení čtenářského klubu a knihovny

- rekonstrukce čtenářského klubu a knihovny

- preventivní programy pro žáky

- příspěvky na dopravu na lyžařské kurzy prvního stupně a 7. a 8. ročníku