Obsah

Zápis do 1.třídy

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací zkoušky

V prvním kole přijímaček bude zřejmě možné podat až 3 přihlášky, ve druhém také 3 přihlášky. U oborů vzdělání s talentovou zkouškou se předpokládá možnost podání až 5 přihlášek. 

Konají se kromě povinných i školní přijímačky? Z jakých předmětů? Koná škola "zkoušky nanečisto", doporučuje literaturu pro přípravu? Přihlíží k výsledkům ze ZŠ?

Stáhněte si zdarma náš e-book Jak se dostat na SŠ

Potřebujete učebnice k přípravě na přijímačky víceletých gymnázií?

Nebo vás zajímají přijímací zkoušky na čtyřleté obory? Učebnice najdete zde

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Podle nového návrhu se předpokládá podání přihlášek v 1. kole už do 20. února 2024. U oborů s talentovou zkouškou zůstává termín podání přihlášky do 30. listopadu 2023.

V roce 2024 bude pravděpodobně možné podat přihlášku i v listinné podobě, hybridně s podporou elektronického systému nebo digitálně s ověřením prostřednictvím elektronické identity. V dalších letech už bude zřejmě možná pouze digitální podoba.

Důležité má být pořadí škol uvedené v přihlášce, které nebude možné později měnit. Bezprostředně po vyhodnocení jednotné přijímací zkoušky a případně školní části zkoušky bude v systému informace o přiřazených uchazečích. Nebude-li uchazeč chtít na školu nastoupit, musí se svého místa vzdát (zpětvzetí přihlášky). Odpadne tedy zřejmě celá administrativa se zápisovými lístky a s tím související prodlevy a nejistota ohledně přijetí/nepřijetí. 

Vzor přihlášky platné v předchozích letech najdete v příloze k tomuto článku, formulář přihlášky si stáhněte zde.

Důležité jsou zejména:

  • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
  • IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje). 

1. kolo přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška čeká na všechny uchazeče o vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, vzdělání s výučním listem, oborů skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška, a oborů konzervatoří. Informace k přijímacím zkouškám do konzervatoří, oborů s talentovou zkouškou a gymnázií se sportovní přípravou uvádíme podrobně v našem e-booku.

Nově by měla být možnost konat jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech (započítává se lepší z výsledků obou testů) i v případě, že uchazeč podá jen jednu přihlášku.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z českého jazyka a matematiky. Ilustrační testy i ostré testy z minulých let pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání jsou k dispozici na stránkách CERMATu a pohromadě také na našich stránkách.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2024

1. termín:

12. dubna 2024 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

16. dubna 2024 - víceletá gymnázia

2. termín:

15. dubna 2024 - čtyřleté obory včetně nástavbového studia

17. dubna 2024  - víceletá gymnázia

Náhradní termíny:

29. a 30. dubna 2024 - pro všechny obory

Školní přijímací zkouška - je-li součástí přijímaček jednotná i školní zkouška, stanoví ředitel termín školní zkoušky. Termín pro konání zkoušek má v roce 2024 být prodloužen, zkoušky by měly proběhnout před termínem jednotné přijímací zkoušky.

Hodnocení 1. kola

Hodnocení jednotné zkoušky na celkovém hodnocení by měl i v roce 2024 být alespoň 60 % (u GSP min. 40 %). Započítává se vždy lepší výsledek testu ze 2 výsledků.

2. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení. Přdpokládá se omezení počtu přihlášek na 3, systém digitalizace by měl přinést výhodu v podobě okamžité informace o dostupnosti volných míst na školách v celé republice.

Odvolání

Jelikož informace o přijetí/nepřijetí a počtu volných míst na školách bude okamžitě k dispozici, předpokládá se omezení odvolání v dosavadní podobě. Pravděpodobně bude i nadále fungovat pro případy, kdy v přijímacím řízení dojde k nějaké závadě či pochybení.

Zápisový lístek

V roce 2024 se předpokládá úplné zrušení zápisových lístků. Místo toho uchazeč uvede pořadí 3. škol v přihlášce v 1. nebo 2. kole. 

Informace o přiřazení škol uchazečům bude v systému k dispozici okamžitě po vyhodnocení přijímací zkoušky. Pokud zájemce nechce na školu nastoupit, musí vzít zpět svou přihlášku (vzdát se místa na škole).

Důležitá data - předpokládaná data, aktualizovat je budeme po novelizaci příslušné legislativy

Informace k termínům oborů konzervatoří, oborů s talentovou zkouškou a gymnázií se sportovní přípravou uvádíme podrobně v našem e-booku.

31. ledna zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky
20. února přihláška řediteli školy (maturitní obory bez talentové zkoušky)
před termíny jednotné p. zkoušky

případné konání školních přijímacích zkoušek (obory bez talentové zkoušky)

12. dubna čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
15. dubna čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
16. dubna víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
17. dubna víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
29. dubna náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení všechny obory - 1. termín
30. dubna náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení všechny obory - 2. termín
30. dubna - 2. května ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů (obory s MZ)