Obsah

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ OD PONDĚLÍ 30. 11. 2020

Typ: ostatní
Do školy bude chodit každý týden celý první stupeň (1. – 5. ročník) + žáci 9. ročníku

 

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ OD PONDĚLÍ 30. 11. 2020

 • Do školy bude chodit každý týden celý první stupeň (1. – 5. ročník) + žáci 9. ročníku. Výuka tělesné výchovy je zakázána – bude nahrazena jiným programem. V hodinách hudební výchovy je i nadále zakázáno zpívat.
 • Zbylí žáci 2. stupně budou na tzv. rotační výuce, kdy se budou střídat po týdnech.
 • Od pondělí 30. 11. budou chodit prezenčně žáci 6. a 8. ročníku, v týdnu od 7. 12. zůstanou tito žáci na distanční výuce doma a do školy přijdou žáci 7.A a 7. B
 • Pro třídy, které se vzdělávají prezenčně platí rozvrh pro tento školní rok. Třídy na distanční výuce budou pokračovat v domácím on-line vyučování podle současně nastaveného rozvrhu.
 • Družina a dětský klub – z důvodu dodržování homogenity skupin v provozu budou žáci přihlášení do družiny a dětského klubu po vyučování trávit čas v homogenních skupinách podle ročníků.
 • Pro dojíždějící žáky je škola otevřena od 6:30 hod. Žáci odchází do tříd a bude nad nimi vykonáván dohled.
 • Náboženství z důvodu dodržování homogenity skupin nebude probíhat.
 • Školní jídelna – vaří pro všechny žáky, kteří se účastní prezenčního vzdělávání. V případě, že oběd nebudete požadovat, je nutné ho předem odhlásit!!! Žáci na distanční výuce postupují dle již dříve uvedených pravidel.
 • Roušky – žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Každý žák bude mít minimálně 2 roušky na výměnu a sáček na jejich uložení.
 • Dále jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem (vždy po předchozí domluvě s konkrétním vyučujícím).
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

                                                                                Mgr. Milan Procházka, ředitel školy


Vytvořeno: 26. 11. 2020
Poslední aktualizace: 26. 11. 2020 10:10
Autor: Mgr. Milan Procházka