Obsah

Nabídka kroužků, ZŠ Budišov 2020/2021

Vyučující Kroužek Den Čas
Šabacká P. Tvořílek Úterý 12:15 - 13:15
Stará H. Big shot, rukama od všeho trochu Úterý (1 x za 14 dní) 13:00 - 14:15
Vacková L.

Výtvarné dílničky 1. - 3. třída

Úterý 12:25 - 13:15
Smrčková J. Čtenářský klub Úterý 12:00 - 12:45
  Jogínek Čtvrtek 12:00 - 12:45
Šubertová J. Reedukace - Čtení neomezeně Čtvrtek 12:00 - 12:45
Křečková V. Jóga pro děti Středa 12:00 - 12:40
Bachr O. Rybářský Středa 1 x za 14 dní
  Doučování MA - 8., 9. třída Pondělí dle rozvrhu
Polendová J. Tancování - 9. třída   dle rozvrhu
  Angličtina - 1. 2. třída    2. pololetí
Kobielová M. Doučování MA - 6., 7. třída   dle rozvrhu
Mikysková B. Keramika Pondělí (1 x za 14 dní) 12:30 - 14:00
Ležáková V. Doučování AJ - 2. stupeň   dle rozvrhu
Procházka M. OVOV  Pondělí 13:30 - 15:00
Dostálová V. Malý objevitel Čtvrtek 13:00 - 14:30
Zejdová H. Vybíjená   dle rozvrhu
Stará V. Kytarový - pokračování Pondělí 11:55 - 12:40