Obsah

Složení

Za zřizovatele: Helena Kašparová
  Ing. Radek Kliner
   
Za pedagogický sbor: Mgr. Jana Smrčková
  Mgr. Ondřej Bachr
   
Za rodiče:

Mgr. Barbora Mikysková

  Soňa Pospíšilová