Obsah

Š III

Projekt 2021_ Budišov

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020724

Schválená dotace:  529 710,00 Kč

Harmonogram realizace projektu
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 08. 2021
Datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 06. 2023

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Šablony pro ZŠ

3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.II/2  Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 Projektový den ve výuce

3.II/13 Projektový den mimo školu