Obsah

DK III 

"Pracující rodiče" aneb dětský klub a příměstské tábory na ZŠ Budišov

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016370

Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení dostupnosti zajištění péče o děti 1. stupně mimo školní vyučování a tím posílit pozici rodičů těchto dětí na trhu práce v regionu Budišova.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pokračování zavedeného dětského klubu "Zetko" i příměstských táborů.

Tyto zařízení poskytnou tolik potřebnou kapacitu pro hlídání dětí na malé vesnici v rámci školního roku i během hlavních prázdnin.

Projekt bude realizován po dobu 18 měsíců, od 1.7.2021 do 31.12.2022.

Realizované aktivity:
1) Dětský klub pro dětí 1. stupně základní školy (max. do 30dětí)

  • 6:25-7:15 hod 

Tato provozní doba je určena především pro žáky školy z okolních vesnic s komplikovanou dopravní obsluhou (zejména Nárameč, Rohy, Studnice). Jedná se o žáky školy zejména v nižších ročnících 1. stupně, které jsou rodiče nuceni rodiče do školy dopravovat sami, neboť by při využití veřejné dopravy museli žáci čekat (mimo budovu školy) na otevření školy až 50 min. 

  • 10:50-17:00 hod 

V rámci tohoto provozního času bude dětský klub "ZETKO" provozován částečně paralelně se školní družinou (11 -16 hod) a částečně ji rozšiřovat (16-17 hod).


2) Příměstský tábor v době školních prázdnin (nepobytový)

Realizace táborů pro děti navštěvující 1. stupeň. Primárně pro místní žáky, ale účast bude nabízena i žákům okolních škol (zejména ZŠ Rudíkov, ZŠ Trnava, ZŠ Pyšel). 
Provozní doba tábora byla stanovena od 7 do 17 hod (10 hod denně). Kapacita tábora bude 30 dětí /den.

Pro zajištění rozmanitosti programu dětí bude obohacen program tábora o různé druhy animačních aktivit (tvořivé, pohybové, společenské apod.), které budou hrazeny z nepřímých nákladů.

Mimo rámec projektu bude dětem zajištěno stravování, pitný režim, které však nebudou hrazeny z nákladů projektu, ale rodiči dětí.