Obsah

Polytechnické vzdělávání na základní škole Budišov (Výzva 57)

opvk-loga

Na naší škole realizujeme projekt: Polytechnické vzdělávání na základní škole Budišov (Výzva 57)

Období realizace: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015                                    Rozpočet: 245 957,00

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

 

  • Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Podstatou realizace je vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.

 

V rámci projektu byly relizovány dvě šablony.

První šablona. K rozvoji technických dovedností ve škole slouží nově vybavena školní dílna. Byly zakoupeny ponky, svěráky a další nářadí a nástroje. Dále byl inovován software PC v počítačové učebně a zakoupeny dva PC, aby je mohli žáci využít pro vyhledání a zobrazení technické dokumentace výrobků. V rámci projektového dne vytvořili žáci dva druhy výrobků (stojánek na ubrousky a ptačí budka). Ty byly nabarveny a využity k prezentaci a osazeny na venkovní plochy.

Druhá šablona byla zaměřena na učitele, kteří absolvovali dvě školení a podíleli se na řízení projektového dne žáků. Byla zakoupena odborná literatura, PC vybavení bylo zmodernizováno a vybaveno jednotným softwarem.