Obsah

Digitální učební materiály

Finanční gramotnost

Obsahuje 6 sad

1sada1.zip

1sada2.zip

2sada1.zip

2sada2.zip

3sada1.zip

3sada2.zip

4sada.zip

5sada.zip

6sada.zip

Informační a komunikační technologie

Obsahuje 3 sady DUMů

Rozšířené učivo

Práce v programech Word a Excel

Základy práce s PC

Jazyk a jazyková komunikace 1. stupeň

Obsahuje 3 sady DUMů

sada 1. ročník

sada 2. - 3. ročník

sada 4. - 5. ročník

Jazyk a jazyková komunikace 2. stupeň

Obsahuje 3 sady DUMů

sada Mluvnice

sada Osobnosti literatury

sada Český jazyk a literatura

Matematika a její aplikace 1. stupeň

Obsahuje 3 sady DUMů

sada 1. a 2. ročník

sada 2. a 3. ročník

Stránka