Obsah

Čtenářství a AJ v ZŠ Budišov

opvk-loga

Na naší škole realizujeme projekt: Čtenářství a AJ v ZŠ Budišov

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1404

Období realizace: 01. 07. 2015 – 31. 12. 2015           

Klíčové aktivity projektu:

  • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Učitelé školy vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu.

  • Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  • Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.
  • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

V rámci této aktivity bude realizován krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Žáci školy školy vyjedou do Velké Británie do Londýna v prosinci 2015.