Obsah

Organizační zajištění školního roku 2021/2022

1. 9. 2021   - zahájení školního roku  

31. 1. 2022   - konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení

 8. 4. 2022    -  zápis do 1. ročníku ZŠ

30. 6. 2022   - konec 2. pololetí, vydání vysvědčení

 

Prázdniny:

Podzimní:                     27.10. a 29.10. 2021

Vánoční:                       23.12. 2021 až 2.1. 2022

Pololetní:                      4. 2. 2022

Jarní:                            14. 2. až 20. 2. 2022

Velikonoční:                  14.4. - 18.4. 2022

Hlavní:                          1. 7. až 31. 8. 2022

 

Dny ředitelského volna (změna vyhrazena):

20.12. - 22.12.2021


Plán porad pro pedagogické pracovníky:

první čtvrtek v měsíci v 13:30 hod.

 

Třídní schůzky (SRPDŠ):

14.9.2021 v 16:00 hodin

 

Den otevřených dveří: