Obsah

Organizační zajištění školního roku 2020/2021

1. 9. 2020   - zahájení školního roku  

28. 1. 2021   - konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení

9. 4. 2021 -  zápis do 1. ročníku ZŠ

30. 6. 2021   - konec 2. pololetí, vydání vysvědčení

 

Prázdniny:

Podzimní:                     29.10. a 30.10. 2020

Vánoční:                       23.12. 2020 až 3.1. 2021

Pololetní:                      29. 1. 2021

Jarní:                            1. 2. až 7. 2. 2021

Velikonoční:                  1. 4. 2021

Hlavní:                          1. 7. až 31. 8. 2021

 

Dny ředitelského volna (změna vyhrazena):

16. 11. 2020  -  ZRUŠENO

21. a 22. 12. 2020 - ZRUŠENO

 

 

 

Plán pedagogických rad sboru:

27. 8. 2021

5. 11. 2020

21. 1. 2021

8. 4. 2021

17. 6. 2021

 

 

 

 

 

Plán porad pro pedagogické pracovníky:

první čtvrtek v měsíci v 13:30 hod., sborovna

 

Třídní schůzky (SRPDŠ):

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří: