Obsah

Závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení v 2. pololetí školního roku 2019/2020

Typ: ostatní
Hodnocení v druhém pololetí tohoto školního roku vychází ze skutečnosti, že z důvodu mimořádného opatření vlády a ministerstva zdravotnictví probíhala výuka zcela nestandardním způsobem.

Při hodnocení žáků na vysvědčení na konci druhého pololetí se zohlední mimořádná opatření. Jde především o to, že nebylo možné zcela naplnit školní vzdělávací program pro tento školní rok. Dále nebylo možné hodnotit naplnění všech výstupů, které jsou stanovené ve školním vzdělávacím programu.

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  1. podklady získané v době, kdy žáci docházeli prezenčně do školy, tedy do 10. března 2020,
  2. podpůrně z podkladů, které byly získány při vzdělávání na dálku (snaha žáků o pravidelnou práci, odevzdávání úkolů, vyhodnocení samostatné práce žáků během vzdělávání, výsledky této samostatné práce), nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  3. podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků (v kombinaci vyhlášky 48/2005 Sb. a nové vyhlášky 211/2020 Sb.) umožňují hodnotit žáky ve všech předmětech. Žáci tedy budou hodnoceni i v předmětech výchovného charakteru. K hodnocení výchovných předmětů se využijí podklady získané v době, kdy žáci docházeli prezenčně do školy, tedy do      10. 3. 2020, a podpůrně z hodnocení za první pololetí.

Žáci budou hodnoceni stejně jako v prvním pololetí klasifikací. Při použití klasifikace se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a volitelných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

  • 1 - výborný,
  • 2 - chvalitebný,
  • 3 - dobrý,
  • 4 - dostatečný,
  • 5 - nedostatečný.

Dále platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, tedy do 10. 3. 2020.

 

V Budišově 3. 6. 2020                                              Mgr. Milan Procházka, ředitel školy


Vytvořeno: 4. 6. 2020
Poslední aktualizace: 4. 6. 2020 20:41
Autor: Milan Procházka