Obsah

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

Typ: ostatní
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 se uskuteční 1.září v 8:00 hodin na kurtech za školou. Poté se žáci pod vedením třídních učitelů

přesunou do svých tříd, kde se otestují antigenními testy a obdrží základní informace k novému školnímu roku, to vše v souladu se současnými doporučeními MŠMT.

Program zahájení školního roku 2021/2022 bude ukončen cca v 9:15. 

Ve středu 1. 9. 2021 speciálně přivítáme žáky prvního ročníku, kteří tímto dnem zahájí svou povinnou školní docházku. Žáci i se svými rodiči budou moci přijít do své nové kmenové třídy, kde obdrží spoustu nových informací, pomůcek a dárečků pro nový školní rok. Rodičům bude umožněn vstup do školy pouze v tento den a to s respirátorem.

Od čtvrtka 2. 9. 2021 budou žáci vyučováni dle rozvrhů.

Noví zájemci se mohou ve středu zapsat na obědy do školní jídelny, do školní družiny a dětského klubu, které budou v provozu od čtvrtka.

Dle nařízení MŠMT proběhne ve školách preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září (žáci 1. ročníku 2. září), dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole, školní družině nebo školním klubu pouze za dodržení přísnějších režimových opatření:

• povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy

• nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob

• nesmí zpívat

• při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu

 

Na všechny žáky se těší učitelé a zaměstnanci školy.


Vytvořeno: 29. 8. 2021
Poslední aktualizace: 31. 8. 2021 11:36
Autor: Mgr. Milan Procházka