Obsah

ORGANIZACE A PRAVIDLA VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ OD 8. 6. 2020

Typ: ostatní
díky příznivému vývoji epidemiologické situace je od 8. června 2020 umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně ve škole.

Žáci budou mít pravidelnou denní výuku, která bude dle nařízení ministerstva zdravotnictví probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků, a to každý den od 8:00 do 12:00.

Její obsah bude zaměřen na objasnění a upevnění učiva v návaznosti na distanční vzdělávání.

Pro žáky, kteří nenastoupí do školy, platí stále povinnost vzdělávat se distančně dle zasílaných úkolů od jednotlivých vyučujicích.

Počty přihlášených žáků:

6. A: 15 (93,8 %)

6. B: 15 (100 %)

7. třída: 13 (81,2 %)

8. třída: 15 (65,2 %)

9. třída: 8 (29,6 %)

 


 

  • žáci přichází do školy nejdříve 10 minut před zahájením výuky
  • dodržují rozestupy, neshromažďují se, mají nasazené roušky
  • první den každý žák přinese podepsané čestné prohlášení, bez čestného prohlášení nemůže být vpuštěn do budovy školy
  • časy jednotlivých hodin dle rozvrhu nemusí odpovídat časům vyučovacích hodin (z důvodu, aby se skupiny žáků nepotkávaly)
  • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, běžné učební pomůcky na hodiny dle rozvrhu
  • žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla. Opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k vyřazení žáka ze skupiny.
  • s konkrétními hygienickými pravidly budou žáci seznámeni po nástupu do školy
  • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, bude škola požadovat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti.
  • žáci mohou využít obědy ve školní jídelně

Vytvořeno: 2. 6. 2020
Poslední aktualizace: 4. 6. 2020 20:40
Autor: Milan Procházka