Obsah

Informace pro rodiče

Úplata za školní družinu
 
Poplatky za měsíc za školní družinu činí:

-ranní 20,- Kč

-celodenní 120,- Kč

 

Doporučujeme platbu:
září - prosinec (splatná v říjnu), leden - červen (splatná v únoru).  

Opakované nezaplacení poplatku je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny