Obsah

DK

ZÁŘÍ

Začátkem září se dětmi zaplnily herny školní družiny a dětského klubu.

Přivítali jsme nové prvňáčky, kteří se setkali s kamarády, pro které je toto prostředí důvěrně známé. Všichni se seznámili se všemi řády školy, s dodržováním hygienických a bezpečnostních pravidel a organizací ve školní jídelně. Hodně jsme si hráli, stavěli ze stavebnic a karet, vyráběli a kreslili obrázky s podzimní tématikou. Slunečné dny jsme trávili před školou a v zámeckém parku.

 V letošním roce bude družinu a dětský klub navštěvovat 86 dětí rozdělených do čtyř oddělení.

 

ŘÍJEN

V měsíci říjnu jsme ve školní družině a dětském klubu trávili slunné dny pobytem na čerstvém vzduchu. Ať formou vycházek spojených s pozorováním změn v přírodě nebo zábavnými a soutěživými hrami v okolí školy.

Při odpočinkových činnostech si děti individuálně hrály, malovaly a vystřihovaly. Chlapci dávali přednost konstrukčním stavebnicím a fotbálku.

Podzimní výrobky jsme využili k výzdobě prostor školy. Téma stromy se prolínalo všemi odděleními družin i klubu. Při výtvarných a pracovních činnostech jsme používali techniku tupování, tisku a práci se šablonou.

Děti se při aktivitách v ŠD a DK učí uplatňovat základy společenského chování, toleranci a kamarádský přístup. Řídí se pravidly vytvořenými v odděleních, rozpoznávají nevhodné chování a učí se nést za ně důsledky.

Většina dětí má již vytvořený správný režim návyků. Neustále dbáme na dodržování zvýšených hygienických opatření.

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Skolni_druzina_2020_2021/

LISTOPAD

Tento podzimní měsíc jsme kvůli nepříznivému počasí trávili převážně v družině. Za to jsme se mohli více věnovat vyrábění, které se dětem velice líbilo. K vyrábění jsme využili spoustu různých technik a materiálů. Nezapomněli jsme ani na stavebnice, hry a povídání.

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/…ad/

PROSINEC

Ve školní družině a dětském klubu jsme přivítali první zimní měsíc. Vzhledem k počasí a nepříznivé epidemiologické situaci jsme volný čas trávili v prostorách školní družiny a dětského klubu.

Děti si domů odnesly výrobky se zimní a vánoční tématikou. Při odpočinkových činnostech dali přednost stavebnicím, stolním hrám a stolnímu hokeji.

Nezapomněli jsme ani na povídání si o Vánocích, vánočních zvycích a tradicích. Neustále se snažíme rozvíjet komunikační dovednosti a dbáme na dodržování hygienických opatření.

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/…ec/

LEDEN

I přesto, že musíme fungovat v omezeném režimu, snažíme se , aby nám všem bylo v družině příjemně. V lednu nám počasí přálo a tak jsme mohli trávit hodně času na čerstvém vzduchu, chodili jsme na procházky, bobovat a užívali si sněhu. Hráli jsme různé hry a zájmové aktivity. Děti rády v družině malují a vyrábí z papíru. Pololetí jsme zakončili výrobou soviček z papíru.

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/SD_a_DK_-_leden/

 

ÚNOR

Skončil nám další měsíc plný družinových aktivit. V tomto měsíci jsme se věnovali především zimní tématice. V rámci výtvarné činnosti jsme například vyrobili obrázky se zimní tématikou a zimní přáníčka. Nejraději se při odpočinkové činnosti věnovali stavění z lega a kostek, stolnímu fotbalu a hokeji. Často jsme chodili ven na procházky do parku, který máme v blízkosti školy. Děti si hrály ve sněhu a užívali posledních zimních dní.

 

Zprávy