Obsah

DK

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

ZÁŘÍ

Začátek září byl ve znamení seznamování. Děti se seznámili s novými prvňáčky, vychovatelkami, kamarády a s pravidly a organizací školní družiny. Starší děti si vymyslely a výtvarně zpracovaly vlastní pravidla. Díky krásnému počasí jsme trávili čas venku na vycházkách a bavily jsme se pohybovými aktivitami v parku. Děti si nasbíraly barevné listy, které následně využily na frotáž, jablka na otisky a kaštany na výrobu zvířátek a hru Scrabble.

 

ŘÍJEN

Pokud nám počasí dovolilo, využívali jsme možnost venkovních aktivit. Sportovali jsme, stavěli domečky, sbírali listí a jiné podzimní plody na tvoření. Děti začaly navštěvovat kroužky, do kterých se přihlásily. Zaměřili jsme se také na zvyky a pranostiky v podzimním období (omalovánky, kvízy, křížovky, halloweenské masky, záložky, přáníčka a výzdoba z přírodnin). Povídali jsme si o tom, jak můžeme předcházet nemocím v podzimním období.

Foto: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Druzina_a_skolni_klub/

 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ZÁŘÍ

Začátkem září se dětmi zaplnily herny školní družiny a dětského klubu.

Přivítali jsme nové prvňáčky, kteří se setkali s kamarády, pro které je toto prostředí důvěrně známé. Všichni se seznámili se všemi řády školy, s dodržováním hygienických a bezpečnostních pravidel a organizací ve školní jídelně. Hodně jsme si hráli, stavěli ze stavebnic a karet, vyráběli a kreslili obrázky s podzimní tématikou. Slunečné dny jsme trávili před školou a v zámeckém parku.

 V letošním roce bude družinu a dětský klub navštěvovat 86 dětí rozdělených do čtyř oddělení.

 

ŘÍJEN

V měsíci říjnu jsme ve školní družině a dětském klubu trávili slunné dny pobytem na čerstvém vzduchu. Ať formou vycházek spojených s pozorováním změn v přírodě nebo zábavnými a soutěživými hrami v okolí školy.

Při odpočinkových činnostech si děti individuálně hrály, malovaly a vystřihovaly. Chlapci dávali přednost konstrukčním stavebnicím a fotbálku.

Podzimní výrobky jsme využili k výzdobě prostor školy. Téma stromy se prolínalo všemi odděleními družin i klubu. Při výtvarných a pracovních činnostech jsme používali techniku tupování, tisku a práci se šablonou.

Děti se při aktivitách v ŠD a DK učí uplatňovat základy společenského chování, toleranci a kamarádský přístup. Řídí se pravidly vytvořenými v odděleních, rozpoznávají nevhodné chování a učí se nést za ně důsledky.

Většina dětí má již vytvořený správný režim návyků. Neustále dbáme na dodržování zvýšených hygienických opatření.

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/Skolni_druzina_2020_2021/

LISTOPAD

Tento podzimní měsíc jsme kvůli nepříznivému počasí trávili převážně v družině. Za to jsme se mohli více věnovat vyrábění, které se dětem velice líbilo. K vyrábění jsme využili spoustu různých technik a materiálů. Nezapomněli jsme ani na stavebnice, hry a povídání.

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/…ad/

PROSINEC

Ve školní družině a dětském klubu jsme přivítali první zimní měsíc. Vzhledem k počasí a nepříznivé epidemiologické situaci jsme volný čas trávili v prostorách školní družiny a dětského klubu.

Děti si domů odnesly výrobky se zimní a vánoční tématikou. Při odpočinkových činnostech dali přednost stavebnicím, stolním hrám a stolnímu hokeji.

Nezapomněli jsme ani na povídání si o Vánocích, vánočních zvycích a tradicích. Neustále se snažíme rozvíjet komunikační dovednosti a dbáme na dodržování hygienických opatření.

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/…ec/

LEDEN

I přesto, že musíme fungovat v omezeném režimu, snažíme se , aby nám všem bylo v družině příjemně. V lednu nám počasí přálo a tak jsme mohli trávit hodně času na čerstvém vzduchu, chodili jsme na procházky, bobovat a užívali si sněhu. Hráli jsme různé hry a zájmové aktivity. Děti rády v družině malují a vyrábí z papíru. Pololetí jsme zakončili výrobou soviček z papíru.

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/SD_a_DK_-_leden/

 

ÚNOR

Skončil nám další měsíc plný družinových aktivit. V tomto měsíci jsme se věnovali především zimní tématice. V rámci výtvarné činnosti jsme například vyrobili obrázky se zimní tématikou a zimní přáníčka. Nejraději se při odpočinkové činnosti věnovali stavění z lega a kostek, stolnímu fotbalu a hokeji. Často jsme chodili ven na procházky do parku, který máme v blízkosti školy. Děti si hrály ve sněhu a užívali posledních zimních dní.

 

BŘEZEN

Od 1. března 2021 byly rozhodnutím vlády uzavřeny všechny základní školy a běžná činnost ve školní družině neprobíhala. Vychovatelky ale nezahálely a pro rodiče připravily anketu s dotazy, jak  pomoci při organizaci volného času dětí. Největší zájem byl o „balíčky“.

Každý týden mají tedy děti ze ŠD připraveny tématické balíčky pro vlastní tvorbu na celý týden.

 

Co v balíčku děti najdou:

- návod na výrobu z připravených dílů

- šablony k obkreslení a vystřižení s postupem a fotografií hotového výrobku

- spojovačky a kvízy

- pátračky a úkoly při pobytu v přírodě

- omalovánky, rébusy a doplňovačky

 

Víme, že balíčky nemohou plně nahradit pobyt dětí ve ŠD, ale doufáme, že se brzy setkáme a budeme mít mnoho společných zážitků.

 

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/SD_a_DK_-_brezen/

 

DUBEN

Družinu navštěvují pouze děti, které se účastní prezenční výuky. V oddělení mohou být děti z jedné třídy, proto působí družiny poloprázdně, ale i za to jsme v dnešní době rádi. Když počasí dovolí, jdeme na procházku. Jinak se bavíme vyráběním a hraním se stavebnicemi. Škola se zapojila do soutěže „Domestos“, díky níž mohly děti plnit úkoly, při kterých se zároveň učily hygienickým návykům.

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/…SD/

 

KVĚTEN

V první polovině května navštěvovaly školní družinu pouze děti, které se účastnily prezenční výuky. Od 17. května nám do školní družiny nastoupily všechny děti z 1. stupně, které běžně školní družinu navštěvují. Děti byly rády, že se po dlouhé době vidí se všemi svými kamarády.

Čas jsme trávili hraním her, stavěním ze stavebnic a tvořením. Vzhledem k příznivému počasí jsme spoustu času trávili ve školní zahradě a na víceúčelovém hřišti, kde se mohou děti vydovádět.

Neustále dbáme na dodržování hygienických opatření.

FOTO: https://skolabudisov.rajce.idnes.cz/…en/

 

ČERVEN

Činnost školní družiny v měsíci červnu byla zaměřena na sportovní aktivity venku. Slunečné dny jsme trávili v parku a na víceúčelovém hřišti. Jezdili na koloběžkách, hráli florbal, fotbal a pohybové hry. Za nepříznivého počasí jsme kreslili, vyráběli a hráli společenské a stolní hry.

Zprávy