Obsah

9. TŘÍDA

třídní učitel: Mgr. Ondřej Bachr
e-mai: ondrej.bachr@zsbudisov.cz
počet žáků: 28

8.tř.