Obsah

Organizační zajištění školního roku 2019/2020

2. 9.  2019   - zahájení školního roku  

30. 1. 2020   - konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení

3. 4. 2020    - zápis do 1. ročníku ZŠ

28. 6. 2020   - konec 2. pololetí, vydání vysvědčení

 

Prázdniny:

Podzimní:                     29.10. a 30.10. 2019

Vánoční:                       23.12. 2019 až 5.1. 2020

Pololetní:                      31. 1. 2020

Jarní:                            9. 3. až 15. 3. 2020

Velikonoční:                  9. a 13. 4. 2020

Hlavní:                          1. 7. až 31. 8. 2020

 

Dny ředitelského volna (změna vyhrazena):

27. 9. 2019

24. 1. 2020

 

 

 

 

Plán pedagogických rad sboru:

7.11.2019

23.1.2020

16.4.2020

18.6.2020

 

 

 

 

 

Plán porad pro pedagogické pracovníky:

první čtvrtek v měsíci v 13:30 hod., sborovna

 

Třídní schůzky (SRPDŠ):

19.9.2019

9.1.2020

 

 

 

 

Den otevřených dveří:

4. 11. 2019

4. 3. 2020