Obsah

Organizační zajištění školního roku 2018/2019

3. 9.  2018    - zahájení školního roku  

31. 1. 2019   - konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení

Duben  2019    - zápis do 1. ročníku ZŠ

28. 6. 2019   - konec 2. pololetí, vydání vysvědčení

 

Prázdniny:

Podzimní:                     29.10. a 30.10. 2018

Vánoční:                       22.12. 2018 až 2.1. 2019

Pololetní:                      1. 2. 2019

Jarní:                            4. 3. až 10. 3. 2019

Velikonoční:                  18. a 22. 4. 2019

Hlavní:                          1. 7. až 31. 8. 2019

 

Dny ředitelského volna (změna vyhrazena):

3.1.2019

4.1.2019

25.1.2019

 

 

 

Plán pedagogických rad sboru:

15.11.2018

24.1.2019

11.4.2019

26.6.2019

 

 

 

Plán porad pro pedagogické pracovníky:

první čtvrtek v měsíci v 13:30 hod., sborovna

 

Třídní schůzky (SRPDŠ):

25.9.2018

10.1.2019

 

 

 

 

Den otevřených dveří:

13. 12. 2018