Obsah

                       
    Nabídka kroužků, ZŠ Budišov, 2018/2019  
    Učitel název věk. rozpětí žáků den od - do (VH) poznámka - učebna  
  1 Bílková Eva, Mgr. Zpívání 1. a 2. tř. st 11:05 - 11:50    
  2 Bachr Ondřej, Mgr. Kondiční běhání   13:00 - 14:00    
  3 Bachr Ondřej, Mgr. Rybářský kroužek neomez. čt 13:00 - 14:00 1x za 14 dní  
  4 Janová Jana, Ing. Keramika    po 13:15 - 14:45 ker. dílna  
  5 Dostálová Veronika Malý objevitel     út 13:00 - 14:00      
  6 Dostálová Veronika Tradičně netradiční sporty   st 13:30 - 14:30    
  7 Křečková Věra, Mgr. Čtení nás baví 2.tř. út 11:55 - 12:40    
  8 Smrčková Jana, Mgr. Čtenářský klub 1. stupeň út 12:00 - 12:45  3. A třída  
  9 Smrčková Jana, Mgr. Jogínek 1. stupeň st 12:00 - 12:45 relaxační učebna  
  10 Stará Vladimíra, Mgr. Kytarový kroužek  2. ročník st 12:45 - 13:30 učebna Hv  
  11 Polendová Jana, Mgr. AJ hravě 2. - 3. tř. st 13:00 - 13:45    
  12 Procházka Milan, Mgr. Kroužek OVOV - odznak všestrannosti neomezeno po 13:30 - 15:00 tělocvična  
  13 Prášilová Mirka, Mgr. Sportovní výchova 3. - 5. tř. po 12:40 - 13:25 tělocvična  
  14 Stará Hana   Big shot + embosování     út 13:00 - 14:00    
  15 Procházková Lenka, Mgr. Taneční 9. tř.   st 13:00 - 14:30    
  16 Šabacká Petra    Tvořílek neomezeno po 13:00 - 14:00    
  17 Zejdová Hana   Korálkování     13:00 - 14:00    
  18 Šubertová Jana, Mgr. Klubko - reedukace     út 12:00 - 12:45    
  19

Vacková Lenka, Mgr.

    Výtvarné dílničky 1. - 5. tř.   čt 12:00 - 12:45 5. třída  
  20 Zejdová Hana     Vybíjená     čt 13:00 - 14:00