Obsah

Informace pro rodiče

Úplata za školní družinu
 
Poplatky za měsíc za školní družinu činí:

-ranní 20,- Kč

-celodenní 100,- Kč

-celodenní včetně 2 kroužků 150,- Kč

Doporučujeme platbu:
září - prosinec (splatná v říjnu), leden - červen (splatná v únoru).  

Opakované nezaplacení poplatku je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny.

Pokud dítě nenavštěvuje školní družinu, ale pouze kroužky při ŠD, pak poplatek činí 300,- Kč za pololetí.

V rámci poplatku za kroužek může dítě ve školním roce 2018/2019 navštěvovat dva kroužky.

Seznam kroužků bude vyvěšen na webových stránkách a na ETK.

Přihlašování do kroužků do 14. 9. 2018 osobně ve ŠD nebo elektronicky na email veronika.lezakova@zsbudisov.cz

Činnost kroužků bude zahájena po 24. 9. 2018