Obsah

Informace pro rodiče

Úplata za školní družinu
 
Poplatky za měsíc za školní družinu činí:

-ranní 20,- Kč

-celodenní 100,- Kč

 

Doporučujeme platbu:
září - prosinec (splatná v říjnu), leden - červen (splatná v únoru).  

Opakované nezaplacení poplatku je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny

 

 

Seznam kroužků bude vyvěšen na webových stránkách a na ETK.

Přihlašování do kroužků od 11. 9. 2019 osobně ve ŠD . Cena za kroužek za půl roku 200,- Kč.